Lukijoilta: Kuka päättää Palosaaren kirjastosta?

Palosaaren kirjasto on meille vaasalaisille tärkeä. Olen ihmeissäni, miksi ja millä tavoin lakkauttamista viedään eteenpäin.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, jonka tehtäviin kirjasto kuuluu, piti 20.8. talousseminaarin. Kävimme läpi lautakunnan kaikki viisi tehtäväkenttää. Virkamiehet totesivat tyytyväisinä, että olimme onnistuneet meille asetetuissa säästötavoitteissa. Monia ikäviä ratkaisuja jouduttiin toki tekemään.

Hämmästykseni oli suuri kun kaupunginhallituksen 26.8. kokouksessa (§220, Esitys yhteistoimintamenettelyn päättämisestä) oli liitteessä Palosaaren kirjastoon kohdistuva lisäsäästö 200 000 euroa tekstinä ”Palveluverkon supistaminen/Palosaaren kirjaston sulkeminen”.

Mistä tämä esitys tuli?

Lautakunnassa asia ei ole ollut esillä. Vaasan kaupungin hallintosäännön 26 §: ”lautakunta päättää tehtäväalueensa palveluverkosta ja yksittäisten toimipisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta”.

Päätin tehdä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä, sillä kaupunginhallituksen menettely on laiton.

Sain oikaisuvaatimukseen tarvittavat asiakirjat kirjaamosta. Niistä ilmeni, että tässä asiassa oli päätetty muutoksenhakukiellosta!

Voiko olla niin, että kirjaston lopettamisesta päätetään työntekijäjärjestöjen ja työnantajan kesken? Eikö vaaleissa valituilla luottamushenkilöillä ole mitään roolia?

En liioin ymmärrä, mitä säästöjä kaupunki saa. Lautakuntamme menot toki laskevat 200 000 euroa vuodessa mutta samalla kaupungin talotoimi jää ilman vastaavaa tuloa.

Toivon vastauksia kysymyksiini kaupungin virkamiesjohdolta.

Anita Niemi-Iilahti (sd.)

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja

Vaasa

Kommentoi