Lukijoilta: Kulttuurissa piilee valtava potentiaali

Annukka Heinämäki kysyi (I–P 14.4.): Voisiko kulttuuri olla toinen tukijalkamme?

Kyllä, eikä vain voisi, vaan pitäisi! Kulttuurialan ahdinko koronavuosina on nostanut esiin sen vahvan yhteyden elinvoimaan.

Kulttuuriala työllistää Suomessa lähes 140 000 henkeä, ja koronan alkuun asti määrä oli kasvussa. Alalla on myös suuri vientipotentiaali alati kasvaville, maailmanlaajuisille, yli 100 miljardin euron markkinoille.

Ehkä vielä suuremmat ovat kulttuurialan mahdollisuudet kotimaassa, sillä kulttuuri ja taide ovat erittäin voimakkaasti alikäytetty keino parantaa 2020-luvun ihmisen hyvinvointia.

Viime vuosina kulttuurin kylkeen on muodostunut uusi käsite kulttuurihyvinvoinnista, eli kulttuurin ja taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista perinteisillä sosiaali- ja terveyshuollon sektoreilla.

Tutkimustieto kulttuurihyvinvoinnista on pirstaleista, mutta yhdenmukaista: mahdollisuuksia alihyödynnetään laajasti.

Tunnetuin esimerkki kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksista tulee Isosta-Britanniasta, missä kulttuuriresepti- ja lähetetoiminnan havaittiin vähentäneen koeryhmässä asiakkaiden käyntejä perusterveydenhuollossa 37 prosenttia, erikoissairaanhoidossa 27 prosenttia. Valtavia lukuja!

Suomessa Seinäjoki voisi ottaa kulttuurihyvinvoinnin kokeiluissa etunojan.

Ehdotan, että lanseerataan nopealla aikataululla kaupunkiin kulttuurihyvinvointisuunnitelma yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Lanseerataan perusterveydenhuoltoon kulttuurilähetetoiminta, ja siihen liittyvillä hankinnoilla tuetaan kulttuurialaa.

Jo prosentin säästö erikoissairaanhoidon kuluista tarkoittaisi kaupungille lähes miljoonan euron säästöä.

Kun kulttuuriala tarvitsee juuri nyt tukea tukea ja terveydenhoidon kulut ovat kasvussa, hävittävää tällaisessa kokeilussa vaikea nähdä.

Kotikaupungissamme on perinteisesti ollut uskallusta ennakkoluulottomaan päätöksentekoon. Tämä kivi kannattaa kääntää!

Henna Helmi Heinonen

Kirjailija, psykologi,

kuntavaaliehdokas (kesk.), Seinäjoki

Kommentoi