Lukijoilta: Kunnallinen jätteenkuljetus heikentää palvelua

Kunnallisten jätelaitosten edunvalvojan Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä toi kirjoituksessaan (Ilkka 25.11.) esille virheellisiä perusteluja siirtyä kiinteissä jätteissä ja pakkausjätteissä vain kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Eksymä unohtaa mainita, että jätelakityöryhmän mietinnössä esitetään puolestaan sako- ja umpikaivolietteissä siirtymistä pelkästään kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Työryhmän mietinnön kuljetusjärjestelmälinjaukseen jätettiin runsaasti eriäviä mielipiteitä. Niissä vaadittiin kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen säilymistä. Jopa Työ- ja elinkeinoministeriö jätti mietintöön eriävän mielipiteen kuljetusjärjestelmästä.

Vastaavaa jätteenkuljetuksen kunnallistamisesitystä yrittivät virkamiehet saada läpi jätelain muutoksen valmistelussa myös vuosina 2010–2011. Tuolloin poliittisessa harkinnassa ja hallituksen esityksessä sekä eduskuntakäsittelyssä säilytettiin molemmat jätteenkuljetusjärjestelmät ja korostettiin niiden tasavertaisuutta.

Tälläkin kertaa hallitusohjelman kirjauksen ja hallituspuolueiden puheenjohtajien linjauksen mukaisesti kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus säilyisi jätelaissa kaikkien jätejakeiden kuljetuksessa.

Eksymän kirjoituksessa annettiin ymmärtää, että kunnan järjestämä jätteenkuljetus vaikuttaisi positiivisesti jätejakeiden kertymään. Tämä ei pidä paikkaansa. Jätejakeiden kertymään vaikuttaa erityisesti jätehuoltomääräyksiin kirjatut kiinteistön asuntojen määrään perustuvat jätteiden erilliskeräysvaatimukset.

Kirjoituksessaan Eksymä tarjoaa yhteistyötä SKAL ry:lle kuntien jätelaitosten kuljetushankintakäytäntöjen kehittämisessä. Siinä olisikin paljon kehitettävää, koska nyt kilpailutukset ovat johtaneet etupäässä urakoiden siirtymiseen suurille valtakunnallisille tai kansainvälisille toimijoille.

Riku Eksymä tarjoaa yhteistyön kättä vain lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa käytännön toimien sijasta.

Hän on aikaisemmin halunnut keskustella vain SKAL:n johdon kanssa ja on nimenomaan kieltänyt, ettei neuvotteluihin saa osallistua SKAL:n jätehuoltopuolen työntekijä ja yrittäjiä.

Näin on tapahtunut kolme kertaa. Viimeksi 1.11.2019 Eksymä saapui neuvotteluun konsultin kanssa. Tavoitteena oli ilmeisesti saada SKAL siirtymään kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen puolelle! Tällainen lähestyminen alan yrityksiä kohtaa ei ole kovin rakentavaa.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyminen heikentää ratkaisevasti asukkaiden palvelua sekä mahdollisuutta itse kilpailuttaa ja valita jätteiden kuljettaja. Jätteenkuljetuksen hinta ei ole laskenut kunnallisen kilpailutuksen seurauksena, kun asukkaalle tulee maksettavaksi erilaisia lisämaksuja auton peruutuksista, astioiden käsin vedosta ja reitiltä poikkeamisista.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus on toiminut hyvin ja asiakkaat ovat olleet palveluun tyytyväisiä. Toivottavasti näin voi jatkua tulevaisuudessakin.

SKAL ry:n ympäristöyritysten jaosto

Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet E-P:lta

Pj Matti Tulla, Tulla Ky

Vpj Jussi Konttila, Erkki Salminen Oy

Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy

Anne Laitala, Suupohjan Kuljetus Oy

Kommentoi