Lukijoilta: Kunnan perustehtävä

Lähtökohtana tulee olla, että kunta kuntalaisia varten. Kunta voi kyllä luoda ja ylläpitää myös hyvät yleiset edellytykset elinkeinopolitiikalle, kun taas erityisten edellytysten luominen millekään taholle ei kuulu kunnan toimialaan.

Kunnan perustehtävät ovat ennen muuta peruspalveluiden ylläpito ja varmistaminen kuntalaisille, perusterveydenhuolto- ja hoito, peruskoulutus, päivähoitopalvelut, sosiaalipalvelut, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, kunnallistekniset palvelut jne.

Nyt on saatu kuulla uutisia, että moni kunta joutuu karsimaan jotakin näistä keskeisistä kuntalaisia koskevista palveluista alijäämäisen verokertymän yms. vuoksi.

Yhtenä hyvän kuntatalouden ja miksei myös hyvän kunnallispoliitikon kriteerinä pitäisi olla myös kustannustehokkuus kunnallisten hankkeiden ja kunnan hankintojen osalta esimerkiksi ostettaessa raaka-ainetta, raakamaata kunnalliseen tarpeeseen.

Miksei tästä koskaan puhuta, miksi ostohinta on silloin jotakin muuta kuin yleisessä kaupankäynnissä, kun kunta on ostajana?

Seppo Passinen

HTM

Lapua

Kommentoi