Lukijoilta: Kunnanvaltuusto ratkaisee keskitetäänkö valtaa

Mustasaaren kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 31.5. esittää valtuustolle että hyväksytään hallintosääntö, jota on valmistellut viisihenkinen toimikunta, jossa mm. Samuel Broman ja Christoffer Ingo ovat ajaneet vallankeskittämistä ja Jane Trygg-Kaipiainen on kannattanut.

Ehdotuksen mukaan korvataan lautakunnat valiokunnilla ja valitaan vain valtuuston jäseniä valiokuntiin. Kunnanhallituksen jäsenten lukumäärä pudotetaan kolmestatoista yhteentoista ja valiokuntien jäsenten lukumäärä yhdestätoista yhdeksään. Valiokuntien lukumäärä taas olisi kolme. Vain hallituksen jäsenten keskuudesta saataisiin ehdotuksen mukaan valita valiokuntien puheenjohtajat.

Hallituksen käsittelyssä esitettiin, että mainittujen jäsenten lukumäärät pidetään ennallaan, mutta ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 9–4.

Tämä on voimakas vallankeskittäminen. Selvästi vähemmän ihmisiä pystyisi tämän jälkeen osallistumaan kunnan päätöksentekoon, mikä taas heikentäisi demokratiaa. Perustellaan kuitenkin toimenpidettä sillä, että muutos päinvastoin lisäisi demokratiaa, kun valeissa valittujen keskuudessa valitaan valiokuntien jäseniä.

On kuitenkin tärkeä, että madollisimman laajasti otetaan yhteiskunnasta kiinnostuneita ihmisiä mukaan päätöksentekoon, jos halutaan ankkuroida päätöksentekoa kansalaisten keskuudessa. Ehdotus pienentää jäsenten lukumäärät osoittaa, että tässä on kysymys jostain muusta kuin demokratiasta.

Pienille valtuustoryhmille on ongelmallista, jos tällä tavalla rajoitetaan mahdollisuuksia valita valiokuntajäseniä. Pienten valtuustoryhmien jäsenten vastuu on erityisen suuri ja työtaakka saattaa kasvaa kohtuuttomasti, jos ei pysty järjestämään valiokuntatyötä sujuvasti.

Yleisökirjoituksessa Vasabladetissa 6.3. perustellaan muutosta, että valitaan puheenjohtajat kunnanhallituksen jäsenten keskuudessa sillä, että se parantaa päätöksenteon sujuvuutta. Tämä taas osoittaa että epäily, että muutos tehdään saadakseen helpommin läpi epäsuosittuja päätöksiä kuten koulujen ja päiväkotien lakkauttamisia, on hyvin perusteltu.

Kunnanvaltuusto päättää asiasta torstaina 10.6. Meidän kantamme on selvä. Ehdotetut muutosesitykset on hylättävä.

Ari Rantaniemi (vas., sit.)

Stefan Håkans (vas.)

kuntavaaliehdokkaat

Mustasaari

Kommentoi