Lukijoilta: Kuntaliitoksen vastustajilla on nyt näytön paikka

Haluan kommentoida Kaskisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblomin Svenska Ylelle antamaa lausuntoa, jossa hän totesi, että ”meidän on nyt yhdessä ruvettava töihin”.

Tiistaina 10.12.2019 tehdyn kielteisen kuntaliitospäätöksen jälkeen olen kai oikeastaan jokseenkin hyvillä mielin. Ehkä näin pitikin käydä?

Kuntaliitos, jota kannattaa vain niukka enemmistö, ei olisi näyttänyt kovin hyvältä, mutta toisaalta vastustajien niukka kielteinen enemmistöpäätös on tuloksena yhtä huono. Nyt kaupunki on jakautunut kahteen leiriin, halusimme tai emme.

Kansanäänestyksen mukaan 456 noin 1 080 äänioikeutetusta äänesti kuntaliitosta vastaan. Tai yhdistymissopimusta. Tämä asia taisikin jäädä vähän epäselväksi, eikä kansa lopulta oikein tiennyt mistä äänesti.

On kaiketi laskettava äänestäneiden mukaan, joten kyllä: 55 prosenttia oli kuntaliitosta vastaan ja äänestysprosentti oli melko korkea (noin 75 %). Kansan mielipide oli näin ollen selvä, mutta meillä ei ole suoraa demokratiaa yhdestä syystä. On nimittäin helppo ottaa asioihin kantaa, mikäli ei tarvitse ottaa vastuuta seurauksista. Kansan valitsemat edustajat kantavat vastuun.

Niukka enemmistö kansan valitsemista varsinaisista edustajista kannatti kuntaliitosta, kaikki perustellen kantaansa sillä, ettei ratkaisua siihen, miten Kaskinen pärjäisi taloudellisesti omin avuin, tunnu löytyvän.

Kuntaliitoksen vastustajille on annettu usean vuoden ajan mahdollisuudet esitellä ratkaisujaan tilanteesta selviämiseen. Ne muutamat ehdotukset, jotka on tuotu julki, ovat olleet niin vähäpätöisiä, että kyse on pikkurahoista (esimerkiksi valtuuston kokouksien suorien lähetysten lopettaminen) tai on puhuttu sataman myymisestä.

On usein väitetty, että sama satama myydään halvalla Närpiölle yhdistymisen myötä. Koska satama tuo suuren osan sinänsä riittämättömistä kaupungin tuloista, voisi mielestäni verrata sen myymistä siihen, että myisi talonsa voidakseen pitää autonsa.

Nyt on siis vihdoinkin kuntaliitoksen vastustajien aika tuoda esille ehdotuksiaan ja ottaa niistä vastuu.

On turha yrittää piiloutua valtuuston taakse, kun on annettava potkut suurelle osalle kaupungin henkilökunnasta. On turha yrittää syyttää muita puolueita siitä, että päiväkoti ja terveyskeskus on vuokrattava, koska ei ole varaa rakentaa. On turha syyttää muita luottamushenkilöitä mahdollisista veronkorotuksista.

On erityisen turha syyttää yhteistyökyvyn puutetta, koska on tehtävä monenlaisia leikkauksia ja vähennyksiä.

Politiikassa otetaan mittaa eri tahtotiloista. Kuntaliitoksen kannalla olleet halusivat välttää yt-neuvottelut ja muut vaikeat päätökset. Nyt kun kuntaliitosta koskeva päätös on tehty, kuntaliitosta vastustaneet myöntävät, että on ryhdyttävä juuri kyseisiin toimenpiteisiin.

Niukka enemmistö, joka syntyi ikävien olosuhteiden seurauksena, päätti hylätä yhdistymissopimuksen ja saa nyt maksaa tahtomansa itsenäisyyden hinnan.

Mutta älä sano, että meidän on tehtävä yhteistyötä, Kari Häggblom. Älä sano, että meidän on yhdessä tehtävä töitä kaupungin parhaaksi.

Kaikki salissa olleet tekevät jo nyt töitä kaupungin hyväksi. Meillä on vain eri näkemykset siitä, miten päämäärä saavutetaan. Ja niin kuuluukin olla. Siksi meillä on demokraattiset vaalit, joilla saadaan mielipiteet edustettua suurin piirtein kansan näkemyksen mukaisesti.

On naiivia väittää, ettei tehdä poliittista yhteistyötä, koska ollaan eri mieltä. Siinä tapauksessa meillä voisi yhtä hyvin olla vain yksi puolue.

Sellainen ei tunnu olevan kuntaliitoksen vastustajien suosiossa, koska on argumentoitu, että on huono asia, että yksi puolue on niin vahvoilla Närpiössä. Mutta ehkä yhteistyöksi lasketaan vain se, että kaikki ovat samaa mieltä kanssasi, Kari? Tai samaa mieltä kuin puolueesi?

Kuntaliitoksen vastustajat (kyllä, äänestystulos korreloi täysin kuntaliitosasian käsittelyn kanssa) vastustivat myös päiväkotiselvityksen palauttamista kaupunginhallitukselle – vaikka pitkän tähtäimen kustannukset ovat epäselvät, puhumattakaan pinta-alasta.

Kuntaliitoksen vastustajat katsoivat, että tärkeintä on saada uusi päiväkoti mahdollisimman pian.

Koska omankin lapseni päivähoito on tällä hetkellä järjestetty parakissa, väittäisin, että lasten oikeudet ovat minulla etusijalla. Olen silti sitä mieltä, että olisi otettava kunnolla selvää käsillä olevasta ehdotuksesta hätiköimisen sijaan.

Kaikki tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen, eli lasten (ja pitkityksessä kaupungin) parhaaksi. Mutta meillä on eri näkemykset toimintatavasta. Meidän ei tarvitse tehdä yhteistyötä. Enemmistö päätti, ja me muut noudatamme päätöstä.

Oli miten oli, kaupungin palvelujen käyttäjänä ja veronmaksajana oletan, että uudisrakennus täyttää lakisääteiset vaatimukset pinta-alasta lasta kohti, että wc-tiloja on riittävästi ja muutkin vaatimukset täyttyvät.

Odotan myös, että henkilökunnan määrä pidetään lakisääteisellä tasolla ja siivous täyttää kaikki sitä koskevat vaatimukset.

Oletan luonnollisesti myös, että kaikki muutkin palvelumuodot täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Tämä on vähintä, mitä voimme pyytää Kaskisten kaupungin asukkaina.

Voimme kai unohtaa uudet investoinnit, kuten katuverkoston ja vesihuollon uusimisen? Saavatko koululaiset liikuntasalin? Puhumattakaan kaupungin kiinteistöjen huollosta ja mahdollisista saneerauksista.

En tiedä, miten saatte tämän toimimaan taloudellisesti, mutta se ei olekaan vastuullani. Se on teidän vastuullanne. Ei valtuuston, vaan kuntaliitoksen vastustajien. Toisin sanoen, sosiaalidemokraattien, perussuomalaisten ja osan vasemmistosta. Muut halusivat ratkaista tämän yhdistymällä Närpiön kanssa.

Olette tehneet valinnan, että yritätte järjestää tämän itse, vaikka velkataakka kasvaa voimakkaasti ja talousarvioehdotus on yli puoli miljoonaa miinuksella.

Odotamme jännityksellä vuoden 2019 tilinpäätöstä. Heitän siis pallon teille. Saatte ottaa ruorin haltuunne ja sanoa miten laivaa ohjataan. Esitelkää ehdotuksenne säästötoimenpiteiksi. Mutta saatte myös luvan tunnustaa, että te todella olette vastuussa.

Älkääkä puhuko yhteistyöstä. Eri puolueilla on eri mielipiteet, ja enemmistö päättää. Se tarkoittaa myös sitä, että eri mieltä olevilla on oikeus kritisoida vapaasti. Samalla tavalla, kuin te olisitte kritisoineet, mikäli olisi käynyt toisin.

Lopuksi toivon, että te, jotka vastustitte kuntaliitosta, asetutte ehdolle myös ensi vaaleissa, jotta todella saatte kantaaksenne valitsemanne taloudellisen taakan. Teillä on nyt näytön paikka!

Anton Lindholm (r.)

Kaskinen

Kommentoi