Lukijoilta: Kuntaliitosko Kaskisissa?

Kuntaliitossopimuksen esittelytilaisuuksia on pidetty kaksi kappaletta. Tilaisuudessa on luotu mielikuvaa kuulijoille, että jos liitymme Närpiöön, palvelut Kaskisissa säilyvät entisellään.

Tämä ei pidä paikkaansa, kummassakaan vaihtoehdossa. Olemme itsenäisiä tai liitymme Närpiöön, palvelurakennetta joudutaan supistamaan. Toisessa vaihtoehdossa meidän päättäjien on tehtävä se itse, toisessa sen tekee Närpiön valtuusto.

Nyt esitelty sopimus sitoo osapuolia kolme vuotta, sen jälkeen uuden kunnan valtuusto päättää asioista niin kuin parhaaksi näkee. Sopimus on epämääräisesti laadittu ja hyvin tulkinnanvarainen, joka palvelee Närpiön tavoitteita.

Olen kiinnittänyt huomiota kolmeen kohtaan sopimuksessa. Ensimmäinen on investoinnit. Jos on niin, että Närpiö on suostunut tekemään sopimuksessa mainitut investoinnit, miksi siinä ei lue, että Närpiö tekee liitteessä 5 luetellut investoinnit Kaskisissa vuosina 2021–2023. Nyt sopimuksessa lukee: ”Investointeja toteutetaan kaupungin vuosittain talousarviossa sopimassa laajuudessa”.

Sopimus tarkoittaa sitä, että Närpiön valtuusto päättää vuosittain mitä Kaskisiin investoidaan.

Toinen kohta on terveysasema. Kohdassa ”Kaskisten palvelut” laatikossa lukee ”sairaanhoitaja, lääkäri ajanvarauksella”. En ole saanut selvää vastausta siihen, mitä tämä tarkoittaa. Jatkaako terveysasema mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen nykyisillä resursseilla? Jos näin on, miksi kirjausta ei ole tehty selkeämmin.

Kolmas kohta on uuden kunnan henkilökunnan kielitaitovaatimukset. Miten varmistetaan, että suomenkielinen saa terveys- ja vanhuspalvelut omalla äidinkielellään sekä pystyy osallistumaan kunnallispolitiikkaan? Nyt sopimuksessa on asiasta mainittu parilla kolmella lauseella. Kaskislaisilla ei enää ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa kyseiseen asiaan.

Itse olen ollut kahdessa kokouksessa, ja minulle jäi vaikutelma, että tehdyt kirjaukset olivat epämääräisiä, joita sitten korjailtiin seuraavassa kokouksessa. Olisi hyvä, jos juristi kävisi läpi sopimuksen kaskislaisten näkökulmasta, niin kuin ensimmäisessä yleisötilaisuudessa esitettiin.

Miten Kaskisten talous saadaan tasapainoon, siihen ei ole yhtä ainoaa vastausta ja miljoonaa ei pysty yhdessä budjetissa karsimaan. Tämä vaatii ainakin kaksi kolme vuotta.

Uskon, että sosiaali- ja terveysuudistus toteutuu tällä hallitus kaudella, jolloin ne siirtyvät maakunnan vastuulle. Kaskisista siirtyy 32 henkilöä maakunnan kirjoille ja kustannuksista 6 miljoonaa euroa. Meiltä leikataan myös tuloja mutta kun menot ovat Miettisen selvityksen mukaan 1,55 miljoonaa euroa suuremmat kuin vastaavissa kunnissa keskimäärin, niin käsitykseni mukaan hyötymme on 1,55 miljoonaa. Tuloja leikataan kaikilta saman kaavan mukaan, jolloin hyötymme on suurempi kuin muilla. Itse uskon että selviämme tulevaisuuden haasteista mutta ei ilman niitä ikäviäkään päätöksiä.

Juhani Holm (sd.)

Kaskinen

Kommentoi