Lukijoilta: Kustannustehokkuutta päihdehoitoon

Suomessa ei nähdä päihdetoipumista todennäköisenä vaihtoehtona. Maksusitoumuksen saaminen hoitoon on usein monimutkainen ja pitkä prosessi, jota sääntelee kilpailutus ja budjetit, joista virheellisesti tingitään usein päätöksenteossa ensimmäisenä.

Päihteettömyyteen ja toipumiseen tähtääviin hoitoihin on usein vaikea saada maksusitoumusta. Lisäksi päihderiippuvuutta sairastavan ihmisen hoitoon pääsyä hidastaa lain vaatima pakollinen palveluntarpeen arviointi, jota käytetään joustamattomasti.

Valinnanvapaus ei ole ollut päihderiippuvaisten ja läheisten oikeus ja soten toteutuessa se on jäämässä edelleen haaveeksi. Mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitopaikkaan on rajoittunut ja samoin itsemääräämisoikeus. Laki ei nykyisellään palvele ihmistä, eikä yhteiskuntaa, eikä ole kustannustehokas.

Toipumiskeskeinen päihdesairauden hoito on kustannustehokasta. On tuloksellista sijoittaa ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, riippuvuuden tunnistamiseen ja häpeästigman heikentämiseen. Kustannustehokasta on antaa maksusitoumus hoitoon, kun ihminen sitä haluaa ja kuulla ihmistä hoitopaikan valinnassa. Maksusitoumuksen hakeminen osoittaa motivaation, iso kynnys on silloin jo ylitetty, asiakas on itse tehnyt palvelun tarpeen arvioinnin.

Kustannustehokasta on hoitaa läheiset ja koko perhe toipumiskeskeisesti. Kustannustehokasta on uskoa toipumiseen ja pitää sitä hoidon tavoitteena. Kustannustehokasta on puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Yhteiskunnallisen asenteen muuttuminen toivottomuudesta, ”vain harvat”-ajattelusta toipumiskeskeiseksi on kustannustehokasta. Päihderiippuvuuden hoitaminen primäärinä sairautena eikä seurauksena jostain muusta on kustannustehokasta.

Kustannustehokas hoito vaati selkeät sairauskäsitykset ja hoitopolut. Koska päihdesairauden hyväksyminen, tunnistaminen ja koulutus on vielä heikkoa, joutuu moni kärsimään ja tulee valitettavasti myös ohjatuksi väärin.

On siis monia asioita ja välineitä, jotka ovat päihdetyössä kustannustehokkaita. Hoitopolut, hoitoon pääsy, mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa ja saada apua eivät meillä vielä vastaa asiakkaiden ja sairauden tarpeisiin, jossa aikaikkunan kanssa taiteilu on totta niin päihderiippuvaiselle kuin hänen läheisilleen.

Päihderiippuvaisen mahdollisuus saada hoitoa ei ole tasavertainen muiden sairauksien kanssa. Tämä johtuu mm. lainsäädännöstä, jossa ei siis nykyisellään puhuta toipumisesta, vaan haittojen vähentämisestä.

Toipumista päihteettömyyteen ja läheisten toipumista tapahtuu kuitenkin koko ajan. Se on mahdollista myös meillä Suomessa. Se, että sitä ei pidetä kustannustehokkaana, ei johdu sairaudesta tai sitä sairastavista vaan siitä, ettei toipumiskeskeisyyttä tunneta.

Riitta Koivula

yrittäjä, perheterapeutti, sairaanhoitaja

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kauhajoki

Kommentoi