Lukijoilta: Kuusiokuntien tasepotilaat

Tuomo Hirvosen mielipidekirjoitus Ilkassa 7.10. sisälsi väitteitä, jotka haluamme oikaista. Kuusiolinna Terveys Oy on tuottanut Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaisuudessaan vuoden 2016 alusta lukien. Vuoden 2017 alusta palvelut on tuotettu myös Soinin kunnalle. Kunnat omistavat yhtiöstä tällä hetkellä 49 % ja Pihlajalinna 51 %.

Kuusiolinna Terveys on alavutelainen osakeyhtiö ja sen emoyhtiö Pihlajalinna on suomalainen pörssiyhtiö, joka maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Toiminnan alkaessa Kuusiokuntien erikoissairaanhoidon kustannukset laskettiin kolmen edellisen vuoden keskiarvosta. Näin ollen Alavus, Kuortane ja Ähtäri säästivät noin miljoona euroa erikoissairaanhoidosta verrattuna 2015 vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. Muilta osin kustannustason sovittiin säilyvän vuoden 2015 tasossa.

Palvelut alueen väestölle ovat sote-ulkoistuksen myötä lisääntyneet. Kuusiokuntalaisten ulottuville hoitopaikan valinnan suhteen erikoissairaanhoidossa tulivat perinteisen julkisen sektorin (sairaanhoitopiiri) lisäksi myös Pihlajalinnan muut yksiköt mm. Jokilaakson sairaala Jämsässä, lääkärikeskus ja sairaala Seinäjoella ja Koskiklinikka Tampereella.

Tämä on mahdollistanut aiempaa nopeamman pääsyn erikoissairaanhoitoon Kuusiokuntien asukkaille.

Kuusiokuntien asukkaita palvelevat edelleen entisen Ähtärin sairaalan tiloissa yhdeksän eri erikoisalan asiantuntijat. Kun palvelut tuotetaan kiinteällä hinnalla, erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kunnille täysin ennustettavat.

Alle kolmen vuoden historiansa aikana Kuusiolinna on perustanut alueelleen kaksi uutta kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä (Alavus ja Soini) ja kaksi lastensuojeluyksikköä (Ähtäri ja Soini). Alueella on aloitettu monipuolinen, koko alueen kattava kotisairaalatoiminta.

Ikäihmisten palvelutalojen toteutumista alueelle on tuettu niin, että kenenkään ikäihmisen koti ei olisi jatkossa terveyskeskuksen vuodeosasto.

Kuusiolinna on maksanut omistajakunnilleen osinkoja 980 000 euroa vuonna 2016 ja 735 000 euroa vuonna 2017. Työntekijöitä Kuusiolinna Terveydessä ei ole vähennetty.

Yhtiön palveluksessa oli toiminnan alkaessa vuonna 2016 yhteensä 892 työntekijää ja vuoden 2017 lopussa 957 työntekijää. Tässä on osaksi syytä huomioida Soinin mukaantulo 2017 alusta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on huomattavan henkilöstövaltainen ala.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat, ovat ne sitten julkisia tai yksityisiä, luovat kuntiin elinvoimaa – erityisesti sote-uudistuksen mahdollisesti toteutuessa.

On erittäin tärkeää, että kunnat arvioivat sote-uudistuksen vaikutuksia myös elinvoiman kannalta. Kuusiokunnissa näin on tehty.

Tero Järvinen

Pohjanmaan alueen liiketoimintajohtaja, Pihlajalinna

toimitusjohtaja, Kuusiolinna Terveys Oy

Kommentoi