Lukijoilta: Kylvetään kasvun siemen Ruokaprovinssiin

Food Living Labs Connecting People -hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä verkosto alueen yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Verkosto mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön EU:n Smart Specialization -temaattisten kehittämisryhmien kanssa ja samalla EU-rahoituksen hakemisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Etelä-Pohjanmaan elintarvikekeskittymä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja merkittävä. Huomioiden kokonaisuuden elintarvikeklusteri tuottaa 60 % alueen bruttokansantuotteesta.

Pysyvään toimintaan tähdätään neljän askeleen avulla S3 Smart Sensors 4 Agri-Food -temaattista verkostoa mukaillen. Ensimmäinen askel on luottamusvyöhyk-keen rakentaminen toimialojen välille Living Lab -ympäristöjen kautta.

Esimerkkejä näistä tiloista Frami Food Labin lisäksi ovat Kometos Oy:n koetehdas Kauhajoella ja Foodwest Oy:n kehitysinfra ja tehdas Seinäjoella.

Toisena askeleena Living Labseissa voidaan todentaa digitaalisten tekniikoiden käytännön toimivuuden tuotannollisissa ympäristöissä.

Esimerkkinä Food Labin pastörointilaitteistosta tehdään digitaalinen kaksonen. Kaksosen avulla voidaan mallintaa tuotan-toprosessia ja kokeilla eri asetusten ja toimilaitteiden vaikutusta prosessiin.

Kolmas askel on asteittainen lähestymistapa toimialan digitalisaatioon (IoT ja big data), alkaen investoinneista digitaalisiin ratkaisuihin ja datan analysoin-tiin. Hanketta toteutetaan yhdessä SeAMK Tekniikan kanssa, joka vastaa digitaalisten ratkaisujen käytännön toteutuksesta.

Neljäs askel on koulutuksen uudistaminen siten, että elintarviketieteiden ja tekniikan synergia saadaan tehokkaasti opiskelijoiden ja alueen yritysten hyödyksi. Elintarvikeala kehittyy nopeasti. Koulutuksen tulee tulevaisuudessakin pysyä aallonharjalla.

Karri Kallio ja Markus Ojala

SeAMK Ruoka

Juha Palomäki

SeAMK Tekniikka

Kommentoi