Lukijoilta: Kypsyminen synnyttää perspektiivin itseen

Aika syventää lahjakkaintakin yksilöä. Nuoriso on enemmän tai vähemmän täynnä ”suuria ideoita”. Ne saavat ympäristöltä hymähtelyjä kuten Masi-sarjakuvan vänrikki Nappula. ”Tuntemattoman” naiivi vänrikki Kariluoto oli aluksi vähätelty: ”On siinä tuota kukkopoikaa vieläkin. Katsokaa nyt, kuinka se kävellä veuhkaisee.” Hän kypsyi kovissa tilanteissa mieheksi, nousi komppanian päälliköksi ja sai miesten kunnioituksen.

Pätevintäkään miestä tai naista ei pitäsi valita alle 40-vuotiaana mihinkään johtotehtävään. Ajan tuoma kypsyminen ei ole koskaan pilannut ketään. Aika luo ihmiselle perspektiivin itseensä, muihin ja ympäristöön.

Maailma ei hahmotukaan kolmesta sanasta: Minä. Minä. Minä. Suhteellisuudentaju on päättäjän tärkein ominaisuus.

Johtaja on yleensä pysyvässä virassa. Olisi terveellistä joskus 10 vuoden välein tarkistaa tilanne sääntömääräisillä ”kontrollivaaleilla”, jolloin jatko punnittaisiin. Se pitäisi johtajankin ruodussa.

Eräässä koulussa opettajat suorittivat yllättävän ja nöyryyttävän ”palatsivallankumouksen”. Ainoa keino päästä oteongelmaisesta rehtorista.

Mooses vei kansansa pois Egyptin orjuudesta. Hän johti Jumalan antamilla ohjeilla.

Kansasta Raamattu käyttää ilmaisua ”Israelin lapset”. Lasten tavoin he tottelivat vain auktoriteettia. Laeista tai demokratiasta heillä ei ollut mitään aavistusta. Siinailla he kapinoivat sanoen olevansa vapaita kenenkään määräysvallasta.

Charlton Heston karjaisee filmillä syvällisen repliikin laintaulut ylhäällä: ”Ei ole vapautta ilman lakia!” Pitää olla sovitut rajat. Muutenhan elämä on anarkiaa.

Rajalakeja säädetään eduskunnassa. Se on yhteishyvän toteuttamista kypsällä päätöksenteolla.

Rajat parantaisivat demokratiaakin: Nuori opiskelee, valmistuu, menee töihin, perustaa perheen, tutustuu itseensä ja muihin, sosiaalistuu, kypsyy ja on 30-vuotiaana valmis saamaan arvokkaan elinikäisen äänestysoikeuden ja ehdokaskelpoisuuden, joka päättyy 70-vuotiaana. Tämä tekisi systeemistä dynaamisen.

Kaikilla edustajilla on omaisinaan lapsia ja vanhuksia ja iän ongelmat koskevat joskus heitä itseäänkin, joten näiden asiat hoituvat varmasti. Eivät muutamat ali- tai yli-ikäiset edustajat saisi ajatuksiaan läpiviedyiksi.

Eduskunnassa 50 kokenutta konkaria vie tärkeimmät paikat ja johtaa päätöksentekoa arvovallallaan ja pätevyydellään. Muut ovat vain ryhmäkuria noudattavia napin painajia.

Puoluekenttä vaatisi eheyttämistä. Yhden asian puolueet sirpaloittavat toiminnan. Sellaisilla ei ole voimaa toteuttaa tahtoaan.

Suomi on kristillinen kaksikielinen maa. Kaikki puolueet signeeraavat tämän faktan. Sopivalla puolueohjelmalla kokoomus, kristilliset ja kielipuolue voisivat muodostaa ison maltillisen pohjoismaisen oikeistopuolueen. Vasemmisto on ollut hajalla 100 vuotta. Olisi jo korkea aika koota ideologian sirpaleet vaikkapa Suomen sosiaalisen työväenpuolueen nimellä ja pohjamudassa tarpova keskusta voisi pelastua yhtymällä vihreisiin. Nämä muutokset imisivät perussuomalaisten protestipuolueen pois vaikuttajien kentältä.

USA pärjää kahdella oikeistopuolueella. Ne hoitavat kaikkien asiat. Kielipuolueita ei siellä tarvita.

Matti Hurme

Vaasa

Kommentoi