Lukijoilta: Kysymys Marko Heinoselle

Millainen kuva Vaasan kaupungin päätöksenteosta syntyy, kun sinä kaupunginhallituksen suunnittelujaoston puheenjohtajana Facebook -keskustelussa toteat, että asia ratkaistaan tilapäisjärjestelyin, mikäli luvat eivät järjesty.

Sisäsataman huoltorakennuksen poikkeamislupa palautettiin suunnittelujaostosta uudelleen valmisteltavaksi. Muistutuksissa kautta linjan moitittiin poikkeamismenettelyä ja ely-keskuksen lausunnossa todettiin, että maankäyttö- ja rakennuslain 171. pykälän mukaisia edellytyksiä poikkeamisluvalle ei ole, vaan tarvitaan asemakaava.

Kaavoitusjohtaja valmistelee asiaa kovan paineen alla 23. helmikuuta pidettävään kokoukseen. Museotoimenjohtajaa ahdistavat suunnitelmat muuttaa Kuntsin museon kahvila viinibaariksi, joka kaappaisi lisää tilaa aulasta ja museokaupasta.

Kuuroille korville ovat kaikuneet museotoimenjohtajan varoitukset siitä, että terassitoiminta vaarantaa koko museon tulevaisuuden.

Kaupungin korkeasti koulutetut asiantuntijat tekevät työtään virkavastuulla. Lupaamasi tilapäisjärjestelyt vievät pohjan heidän ponnisteluiltaan ja lukuisten muiden virkamiesten työltä, jotka viime vuosina ovat joutuneet käyttämään kallista aikaansa Sisäsataman terassibisneksen selvittämiseen.

Sirpa Sainio (vas.)

kulttuuri ja liikuntalautakunnan

varajäsen ja kulttuurijaoston pj

Vaasa

Kommentoi