Lukijoilta: Laadukasta ja tuloksellista toimintaa – päihdehoito on tarjottava sitä haluaville

Tähän otsikkoon kiteytyy se, mitä toimivan päihdehoidon on tarjottava asiakkailleen. Haasteena meillä Suomessa on, että yhtenäiset laatustandardit ja tuloksien järjestelmällinen seuranta puuttuvat, niin päihderiippuvaisten, kuin läheistenkin hoidosta. Tämä puolestaan johtaa siihen, ettei järjestelmä kehity, hoitopolut ovat epäselviä, hoitoon pääsy on eriarvoista. Lisäksi hoidon tarpeen arviointia toteutetaan niin monella tavalla, kuin on palvelun tarjoajiakin.

Toimijana tuntuma on, että mitä isompi kaupunki sen vaikeampi prosessi on hoitoon pääsy, kun taas pienillä paikkakunnilla toiminta on asiakaslähtöisempää.

Oman työni ja luottamustehtävieni kautta seuraan näitä tilanteita hämmentyneenä. Kunnissa ollaan säästöjen kurimuksessa ja esimerkiksi päihdehoidon tarjoamisessa ”säästetään” epäämällä päihdehoitoon pääsy ammatilliseen päihdehoitoon, jolloin sammutellaan tulipaloja ja suljetaan silmät kytemiseltä. Tilalle tarjotaan omia palveluita. Ei hoitoa.

Päihderiippuvuuden hoito vaatii erityistä ammattitaitoa ja osaamista niin hoidon tarpeen arvioinnissa kuin hoitamisessa ja osaamisvaatimuksiltaan se on erikoissairaanhoidon tasoa. Osaamisessa korostuu ihmisen kohtaamisen taito, riippuvuusajattelun ja sairauskäsityksen tietotaito, ammatillinen koulutus, vertaistuki, moniammatillisuus, yhteistyö.

Päihdehoitoon omatoimisesti hakeutuvat, maksusitoumusta hakevat on syytä arvioida kokonaistilanne huomioiden. Siinä vaiheessa, kun ihminen kävelee anomaan maksusitoumusta, on halu ja motivaatio jo arvioituna, kun otetaan asiakkaan aktiivisuus ja omatoimisuus huomioon.

Vai miten monen luulette kävelevän hakemaan maksusitoumusta ilman pitkällistä kamppailua asian kanssa? Miten monen luulette tulevan hoitoon turhaan? Kun ihmisen tilanne nähdään ja hänet kuullaan ja kohdataan, on päätös helppo ja näin säästetään rahaa ja resursseja aikoja heille, jotka eivät hoitoa koe vielä tarvitsevansa.

Yhteistyö maksusitoumustahon ja päihdehoidon tarjoajan välillä on ensiarvoisen tärkeää ja sen yhteisymmärryksen saavuttaminen, että kun jokainen resursoi ja keskittyy omaan perustehtäväänsä ja sen tekemiseen laadukkaasti ja tuloksellisesti säästetään myös yhteisestä kassasta. Uskon tämän olevan myös monen muun toipumiskeskeistä päihdehoitoa tarjoavan tahon tavoite sen ykköstavoitteen lisäksi, että ihminen ja hänen läheisensä saavat apua sairauteensa. Sairauteen, jonka vaikutuksia me niin huonosti vielä Suomessa suostumme näkemään ja kohtaamaan.

Jos päihderiippuvuussairauden ja sen seuraamusten hoidon tärkeyttä ei nähdä, on turha valittaa jättimäisistä sosiaalipuolen menoista ja säästötoimien kurimuksesta, perheiden pahoinvoinnista.

Se, että päihdehoitoon haluavalta tai läheiseltä evätään hoito, on sama kuin infarktipotilaalle sanottaisiin, että olethan sinä jo pari vuotta selvinnyt ilman uutta kohtausta. Tuloksena on pahimmillaan kuolema. Siksi hoitoon pyytävän on hoitoon päästävä, sillä kukaan ei taatusti pyydä turhaan päihdehoitoon.

Riitta Koivula

yrittäjä, perheterapeutti, sairaanhoitaja

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kauhajoki

Kommentoi