Lukijoilta: Laamanni Robert Liljenfeldtin oikeustieteelliset tutkimukset yksiin kansiin

Vaasan hovioikeus on julkaissut kokoomateoksena eläkkeelle jääneen laamanninsa Robert Liljenfeldtin rikos- ja prosessioikeuteen painottuvat tutkimukset. Tutkimukset koskevat lähinnä ihmisoikeuksia, hovioikeusmenettelyä ja yleisen prosessioikeuden piiriin luettavia kysymyksiä. Erityisesti nämä aiheet ovat kuuluneet Liljenfeldtin tunnetusti korkean osaamisen profiiliin.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus vuodelta 1950 tuli meillä ulkopoliittisista syistä voimaan pahasti myöhästyneenä l990-luvun alussa.

Sopimus edellytti oikeudenkäyntijärjestyksen perusteellista uudistamista. Liljenfeldt kuului uudistuksen vetäjiin. Osallistumalla pohjoismaiseen yhteistyöhön hän teki myös naapurimaissa uudistuvaa oikeudenkäyttöämme tunnetuksi.

Liljenfeldtin artikkeleille on ominaista syvällinen perehtyneisyys prosessioikeuden yleisiin oppeihin ja muiden Pohjoismaiden oikeusjärjestelmiin sekä käytännön tuomarintyössä hankitun kokemuksen mukanaan tuoma kyky hyödyntää ulkomaista oikeutta kotimaisen oikeuden tulkinnassa ja sitä koskevissa kehitysehdotuksissa. Näin kerrotaan julkaisun esipuheessa.

Erityistä tunnustusta Liljenfeldtille on annettu siitä, että hänen tieteellisten julkaisujensa määrä on runsas ja monipuolinen maassa, jonka tuomarikunta ei yleensä ole aktiivisesti julkaissut oikeustieteellisen tutkimukseen kuuluvia puheenvuoroja.

Häntä onkin aivan oikein luonnehdittu omassa ammattikunnassaan poikkeukselliseksi hahmoksi.

Ihmisoikeussopimuksen alkaessa vaikuttaa vuodesta 1990 Liljenfeldt teki tunnustusta ansaitsevan elämäntyön hovioikeuden ja sen tuomiopiirin alioikeuksien oikeudenkäyntijärjestyksen nostamiseksi käytännössä yleiseurooppalaiselle tasolle.

Nopeassa tahdissa ja ennen muita tehty osaava ja vastuuntuntoinen uurastus auttoi osaltaan hovioikeutta säilyttämään ja vahvistamaankin asemaansa oikeudenhoidossa.

Vaikka Liljenfeldtin pääasiallinen työ keskittyi hovioikeuteen ja sen tuomiopiiriin, hän on ollut ja on kysytty opettaja koko maassa. Oikeusministeriö on tarvinnut häntä vaativissa lainvalmistelutehtävissä. Liljenfeldtin taidoista johtaa laajoissa jutuissa suullista prosessia hovioikeus on saanut kiitosta, erityisesti asianajajilta.

Auskultoituaan Korsholman tuomiokunnassa Robert Liljenfeldt otettiin hovioikeuteen palvelukseen 1976. 40 vuoden työura päättyi eläkkeelle 2017. Laamanni hoiti virkoja kaikissa yleisissä oikeusasteissa. Perhe, hovioikeus kollegiaalisine työtapoineen ja loistavine kirjastoineen houkutteli lahjakkaan tuomarin, tutkijan ja opettajan aina takaisin.

Esittelijäneuvos Timo Saranpää (KKO) ja hovioikeuden esittelijä Jurkka Jämsä ovat koonneet artikkelit yksiin kansiin otsikolla ”Rättsliga uppsatser”. Kokoelma on erinomainen lisä hovioikeuden kirjalliseen kulttuuriperintöön.

Robert Liljenfeldtille, Vaasan hovioikeuden pitkäaikaiselle tukirangalle, hyviä eläkepäiviä.

Erkki Rintala

hovioikeuden presidentti, eläkkeellä

Vaasa

Kommentoi