Lukijoilta: Lappajärven Iso Saapasneva: aika ottaa kantaa

Iso Saapasnevan tuulivoimalahanke on ollut käynnissä noin neljä vuotta, ja sen yhdistetty kaava- ja YVA-selvitys on valmistunut syksyllä 2020.

Tuulivoiman infraäänivaikutuksia ei ole näinä vuosina Suomessa edelleenkään tutkittu puolueettomien tahojen toimesta, tai tehdyille tutkimuksille ei ole haluttu antaa painoarvoa.

Tuulivoima on poliittisen pelin väline. Terveysvaikutuksista kärsiviä ihmisiä on kuitenkin yhä enemmän, kun voimaloiden määrät lisääntyvät. Osa sairastuu infraäänestä, osa ei. Lähialueiden asukkaiden ja tuotantoeläinten terveydellä pelataan venäläistä rulettia. Mikä on hyväksyttävä määrä ennenaikaisesti menehtyneitä, terveytensä menettäneitä tai liiketoiminnan alenemista ”yhteisen hyvän” vuoksi?

Entä vaikutukset Välijoen virkistyskäyttöön, Nykälänniemen ja Halkosaaren turismiin? Mökkiläisten viihtyvyyteen? Mikä on hyväksyttävä kiinteistöjen arvonaleneminen hankealueen liepeillä? Muualla maassa luku on ollut 30–40 prosentin luokkaa.

Millainen riski maiseman muuttumisessa otetaan? Viisi tuulivoimalaa sijoittuu maakuntakaavaan merkitylle matkailun vetovoima-alueelle. Kaava- ja YVA-selostuksessa olevat maisemamallinnuskuvat eivät tarkoituksella kerro totuutta, koska se olisi liian karmaiseva kuvattavaksi realistisesti. Välkkeestä kuvat eivät kerro mitään.

Hankealueella ja sen reunamilla pesii peräti 45 suojelullisesti huomioitavaa lintulajia: miten niiden käy? Lähistöllä reviirejään pitävät maa- ja merikotkat saalistavat hankealueella säännöllisesti. Entä reilun kilometrin päässä Vetelissä sijaitseva Julkunevan maakunnallisesti arvokas lintualue? Riittääkö naiivi toive että jyrinä ja infraäänet eivät vaikuta sen herkkiin populaatioihin? Entä uhanalaisen liito-oravan kolme reviirialuetta tai suojellun metsäpeurapopulaation talvehtimisalue, jotka jäisivät voimaloiden alle?

Oikeasti kukaan ei tiedä. Silti ollaan halukkaita panemaan silmät kiinni ja hyppäämään avantoon, toivoen että Lappajärvellä ei tapahdu asioita joita muualla maassa ja maailmassa tapahtuu. Toivoen lyhytnäköisesti, että ”joku muu” siivoaa jäljet joskus.

Iso Saapasnevan kaava- ja YVA-selostuksen lausuntokierros on käynnissä. Aineiston linkki löytyy mm. Lappajärven kunnan nettisivuilta, ja siitä voi esittää mielipiteitä 29.1.2021 saakka kirjallisesti Lappajärven kuntaan.

Vuonna 2017 koottu 1 121 nimen adressi jätettiin aikanaan huomiotta, joten nämä harvat asukasdemokratian mahdollistavat hetket on käytettävä hyödyksi. Siksi haastamme kaikki Lappajärven ja naapurikuntien asukkaat, mökkiläiset ja retkeilijät kantamaan oman kortensa kekoon ja esittämään kannanottonsa nyt – ettei tarvitse sitten harmitella kun on jo myöhäistä.

Kaisu Huhtala

Evijärvi

Jaakko Ylipelkola

Lappajärvi

Kaisa Perälä

Lappajärvi

Jaakko Viinamäki

Haapavesi

Jyrki Uusitalo

Pedersöre/Lappajärvi

Anne Heino

Pedersöre/Lappajärvi

Erkki ja Aila Hietanen

Lappajärvi

Mirkku Halonen

Lappajärvi

Tiina Kiviaho

Pedersöre/Evijärvi

Minna ja Juha Lammi

Lappajärvi

Johanna Vanhamäki-Hanhikoski ja Pertti Hanhikoski

Kaustinen/Lappajärvi

Tanja ja Timo Viitala

Lappajärvi

Kommentoi