Lukijoilta: Lappajärvi on helmi edelleen

Ilkka-Pohjalainen julkaisi 25.4. esseen otsikolla ”Pojanmaan likainen helmi”.

Kirjoituksessa Lappajärven veden laadusta annetaan kohtuuttoman negatiivinen kuva, johon rannalla asuvana, vettä viikoittain käyttävänä ei voi yhtyä.

Esseen kirjoittajan lapsuudenaikaisiin ja myöhempiin, lähinnä satunnaisiksi kuvattuihin kokemuksiin perustava essee ei juuri sisällä mielipiteitä tukevia faktoja.

Yksi vesinäyte 145 neliökilometrin järvestä ei riitä kovinkaan yleistäviin johtopäätöksiin. Joitakin, ilmeisesti analyysistä poimittuja tuloksia esitellään alleviivaten asettamatta niitä kuitenkaan verrattavaksi muualta saatuihin vastaaviin tuloksiin.

Vertailtaessa humuspitoisuuksia ja väriarvoja Lappajärven tila ei ole poikkeuksellinen.

Järven veden laatua ei ole syytä verrata talousveteen. Järvivesiä ei puhdistamattomina käytetä missään talousvesinä, ja humusta on suomalaisissa järvivesissä lähes poikkeuksetta.

Lappajärvellä 10.3.2021 veden sameutta kuvaava ”väriarvo” oli 78. Vertailukohdaksi vaikkapa Kemijärvi: mittaus 1.9.2019 arvo 72. Järviä luokitellaan, vähähumukselliset järvet alle 30 mgPt/l, humusjärvet 30–90 mgPt/l, ja runsashumuksiset järvet yli 90 mgPt/l.

Sää ja vuodenajat vaikuttavat veden väriin. Runsaiden sateiden ja sulamisvesien jälkeen väriarvot kohoavat, kuivina aikoina ne vähenevät.

Mututuntuman vahvistamiseksi löytyy myös faktatietoa esimerkiksi ely-keskuksen ylläpitämistä vedenlaadun aikajanasarjoista ja Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry / Ähtäväjokirahaston julkaisuista.

Omista kokemuksista en tunnista esseistin kokemuksia ja havaintoja Lappajärven veden laadusta.

Vuodesta 1984 alkaen olen mökkeillyt ja asunut Lappajärven rannalla. Lapseni, lapsenlapseni ja vieraani ovat kahlanneet, leikkineen, uineet ja kalastaneet rantavesissä. Pesuvesi on aina kannettu järvestä. Muutamien päivien sinileväkukintoja lukuun ottamatta ei uimista tai pesuvetenä käyttöä ole tarvinnut rajoittaa.

Lisähavaintoja on kertynyt veneilystä ja verkkokalastuksesta niin kesällä kuin talvellakin. Verkkojen likaantumisessa ja levän kasvussa on vuosien mittaan ollut suuria vaihteluja.

Joinakin syksyinä piileväkasvustot ilmestyivät verkkoon muutamassa tunnissa, ja verkkokalastus oli melkein mahdotonta. Viime kesänä samat verkot saattoi pitää vedessä usean yön yli. Kuluneena talvena vedimme verkot jään alle tammikuun alussa, eikä kertaakaan tarvinnut niitä likaantumisen takia vaihtaa.

Yliampuvat kirjoitukset eivät tue Lappajärven arvoa matkailu- ja virkistyskohteena tai asuinympäristönä. Ajatuksiin vesiensuojelutoimista on helppo yhtyä, ja kaikki aloitteet ovat tietysti kannatettavia.

Lappajärvi on ja pysyy yhtenä Etelä-Pohjanmaan helmenä. Yhdessä ponnistellen sitä voidaan edelleen kirkastaa.

Seppo Tuomisalo

Kuntavaaliehdokas (kok.), Vimpeli

Kommentoi