Lukijoilta: Lapsen oikeuksien viikko, vieraannuttaminen ja huoltokiusaus

Minun ajatukseni ovat tällä viikolla lapsissa, jotka elävät vieraannuttamisen ja huoltokiusaamisen keskiössä, oman vanhemman toimesta. Aiheesta puhutaan paljon, tietoa ja materiaalia on runsaasti saatavilla. Kuitenkin asiaan tuntuu olevan konkreettisesti viranomaistaholla vaikea puuttua.

Puhuttaessa huoltokiusaamisesta sekä vieraannuttamisesta, on otettava huomioon asian olevan todella arkaluontoinen.

Varsinkin vieraannuttamisen kohteena olevan on todella vaikeaa puhua asiasta julkisesti, saati omin keinoin puuttua siihen. Sillä aiheen esille nostamisen jälkeen lasten tapaaminen tai ylipäätään yhteydenpito hankaloituu entisestään jo sillä hetkellä vaikeassa tilanteessa. Sellaista riskiä moni ei ole valmis ottamaan.

On ensisijaisen tärkeää, että vieraannuttaminen tunnistetaan viranomaistahoilla ja etsitään keinoja sekä toimenpiteitä, miten siihen puututaan. Tässä ei siis ole kyse tilanteesta, missä lasta ei voida antaa toiselle vanhemmalle jonkin vakavan ja perustellun syyn vuoksi, vaan tässä on kyse tahallisesta kiusanteosta.

On myös tärkeää, että viranomaistaholla otetaan huomioon molemmat huoltajat sekä mahdollinen yhteishuoltajuus. Molemmilla vanhemmilla on oikeus saada asianmukaisesti lasta koskevia tietoja itselleen. Sekä molemmille vanhemmille on taattava tasa-arvoinen kohtelu asioidessaan lasta koskevissa asioissa minkä tahansa viranomaisen kanssa.

Minun ja Linnea Westin aloite ”Pikaisen koulutuksen järjestäminen päivähoidon, koulun ja lastensuojelun työntekijöille lasten vieraannuttamisen tunnistamiseksi sekä ehkäisemiseksi erotilanteissa” on toteutunut Vaasan kaupungilla. Toivon, että koulutuksesta saatiin toteutuskelpoisia toimintatapoja ja mahdollisia keinoja myös käytetään konkreettisella tasolla jo varhaisessa vaiheessa.

Pohjalaisessa ja Ilkassa 24.4.18, joka on kansainvälinen vieraannuttamisen vastainen päivä, julkaistiin minun ja Linnean haastattelu. Tämän jälkeen toisesta kaupungista osoitettiin kiinnostusta tehdä yhteistyötä. Olin myös itse yhteydessä Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykseen, jonka myötä tulimme myös pohtineeksi yhteistyötä eri kaupungin kanssa mm. vertaistukitoimintaa ajatellen, juurikin asian arkaluonteisuuden vuoksi.

On hienoa, että Vaasan alueella toimivilla järjestöillä ja seurakunnilla löytyy asiantuntemusta ja kokemusta vertaistuen järjestämisestä ryhmämuotoisena. Vaasan Ensi- ja turvakoti yhdistyksellä on meneillään kolmivuotinen ”Ero lapsiperheessä” -hanke. Nämä eivät yksistään vastaa sitä tarvetta mikä on heillä, jotka ovat jo pitkään painineet vieraannuttamisen keskellä, eivätkä saa apua jo olemassa olevilta tahoilta.

Vertaistukiryhmän järjestäjän on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, mitä vieraannuttaminen todellisuudessa on ja miten se vaikuttaa perheiden arkeen. Pahimmillaan lapsi menettää yhteyden toiseen vanhempaan sekä koko sukuun. Lapselle saatetaan mustamaalata toista vanhempaa hyvinkin törkeällä tavalla, joka on mielestäni oman lapsen henkistä pahoinpitelyä.

On ilahduttavaa ja toivoa herättävää, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva laki uudistuu joulukuussa 2019. Lapsenhuoltolain uudistuksella täsmennetään huoltajien velvollisuutta mm vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Vuoroasuminen kirjataan lakiin ja lapselle voidaan vahvistaa oikeus tavata erityisen läheistä henkilöä. Lainsäädännöllä on tarkoitus myös pyrkiä nykyistä tehokkaammin ehkäisemään vieraannuttamisesta tai muusta johtuvia ongelmia tapaamisoikeuden toteutumisessa.

Kaiken kaikkiaan asia on todella vakava ja ikävä, ja ymmärrän niitä henkilöitä, jotka ovat jopa luopuneet taistelusta tavata omaa lastaan, ajatellen juurikin sitä kärsimystä mitä tämän keskellä eläminen aiheuttaa. Se on mielestäni äärimmäinen rakkauden osoitus.

Sari Ala-Heikkilä (sd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi