Lukijoilta: Läsnäolo ja selkeät rajat vähentävät lasten päihdekokeiluja

Poikkeuksellisen kevään jälkeen lähestyy kesä ilman festareita ja muita suuria juhlia, jotka yleensä keräävät nuoria yhteen laajasti. Kokoontumisrajoitteet kevenevät kesän kynnyksellä samaan aikaan, kun kesäloma lisää nuorten vapaa-aikaa.

Nuoren tehdessä irtiottoa kodistaan on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä, joista pidetään kiinni. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin.

Vanhempien on hyvä tietää, missä nuori viettää aikaansa kavereiden kanssa. Nuorelle on tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita hänen elämästään, kuuntelevat häntä ja asettavat rajoja hänen turvakseen. Mahdollisesta kapinoinnista huolimatta nuori arvostaa selkeitä rajoja, jotka luovat välittämisen ja turvallisuuden tunteen.

Vanhemmat tuntevat nuorensa parhaiten. Kehu, kannustus ja luottamuksen osoitus ovat tärkeitä.

Teini-ikäisen vanhemmuus on rikas elämänvaihe, vanhempiakin kasvattava ja antoisa, vaikka saattaa ajoittain kysyä pitkää pinnaa, hyvää huumoria ja kekseliäisyyttä.

Viime kesänä Solar Sound Festivaaleille jalkautuneet vanhemmat kohtasivat kahtena yönä valtavan määrän nuoria. Nuoret arvostivat aikuisten läsnäoloa ja kuuntelua.

Vanhempien viesti nuorten vanhemmille onkin: Olkaa kiinnostuneita nuortenne elämästä. Erityisesti, olkaa tuntosarvet pitkällään, jos oma nuori tulee luoksenne kysymään jotain tai muuten vaan hakeutuu seuraanne. Olkaa silloin aidosti läsnä häntä varten. Nuoret viestittävät meille aikuisille eri tavalla huoltaan, murhettaan tai asioitaan kuin aikuiset. He eivät aina osaa pukea sanoiksi kaikkea. Nuorilta tuli palautetta, että vanhemmat eivät välitä.

Kotona voitte valmistautua koulujen päättäjäisiin ja kesään esimerkiksi seuraavien vinkkien avulla. Sopikaa nuoren kanssa yhdessä loma-ajan pelisäännöt. Sopikaa yhdessä kotiintuloajat, missä liikutaan ja kenen kanssa, mitä on sallittua tehdä. On hyvä sopia myös kotitöistä ja koti-illoista.

Kerratkaa käytöstapoja ja muiden huomioimista. Oma nuori voi joukossa toimia toisin kuin kotona. Nuorten kokoontumisilla on iso merkitys nuoren itsenäistymisessä, mutta tänä kesänä toteutetaan sitä poikkeusajan määrittelemissä säännöissä.

Keskustelkaa siitä, miten nuori ja hänen kaveripiirinsä asennoituu päihteiden käyttöön, ja mikä on heidän päihdetietämyksensä. Päihdekeskustelut on aloitettava paljon aiemmin kuin moni vanhempi arvaakaan. Varoittelu päihteistä ei yksin riitä, vaan nuoren kanssa pitäisi keskustella vastavuoroisesti. Kuulostele ja keskustele, mitä nuori tietää ja ajattelee nuuskasta, kannabiksesta ja muista huumeista.

Päihteitä käytetään, koska niillä tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jo alakouluikäiset kokeilevat nuuskaa, ja nuoret suhtautuvat aiempaa myönteisemmin kannabikseen.

Huumeita tarjotaan myös yläkouluikäisille nuorille useammin kuin aikaisemmin. Turvallisuuden harhaa voi aiheuttaa se, että tarjoaja on nuoren tuttu kaveri. Päihteiden hankkiminen sosiaalisen median kautta on nuorelle yllättävän helppoa. Etsikää tarvittaessa päihdetietoa yhdessä.

Nuoret saavat päihteitä usein täysi-ikäisiltä ystäviltään tai sisaruksiltaan. Juttele myös täysi-ikäisen lapsesi kanssa alkoholin käytöstä ja muistuta, että sen välittäminen on laitonta.

Kokemusten jakaminen ja huolien purkaminen samassa elämätilanteessa olevien muiden vanhempien kanssa on tärkeää. Vaihtakaa yhteystietoja, jos nuorenne ovat liikkeellä yhdessä.

Mieti myös omaa suhdettasi päihteisiin. Vanhempi on tärkein roolimalli, vaikka kavereihin halutaankin samaistua. Vanhemman on hyvä tehdä selväksi, että hän ei hyväksy nuoren päihteiden käyttöä, mutta muistuttaa myös, että niin pahaa tilannetta ei ole, ettei nuori voisi tulla kotiin.

Hae apua, jos et itse tiedä, mitä teet nuoresi kanssa. Et ole yksin vaan apua on saatavilla. Avun pyytäminen tai hakeminen ei ole merkki huonosta vanhemmuudesta, vaan se on osoitus rakastavasta ja välittävästä vanhemmuudesta.

Miia Hietaniemi

aluekoordinaattori (Länsi-Suomi) Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Eeva-Maria Latva-Rasku

toiminnanjohtaja MLL Pohjanmaan piiri

Kommentoi