Lukijoilta: Lastemme ja nuortemme pahoinvoinnista hyvinvointiin

Kaikki tiedämme, että pahoinvointi on lisääntynyt lapsillamme ja nuorillamme. Pahoinvointi koskettaa koko perhettä. Koronan myötä nuorten ahdistus- ja masennus ovat yleistyneet. Vielä ei osata sanoa missä määrin korona lopullisesti tulee vaikuttamaan perheiden elämään. Yhä nuoremmat lapset alkavat oireilla. Kunnissa on paljon tehty työtä pahoinvoinnin poistamiseksi moniammatillisella yhteistyöllä ja varhaisella puuttumisella, mutta useinkaan se ei ole riittävää.

Kunnilla ei välttämättä ole resursseja puuttua tarpeeksi ajoissa perheiden pahoinvointiin. Toimiessani 4 vuotta perusturvalautakunnassa olen aina painottanut mahdollisimman varhaista puuttumista ja tukemista perheille.

Pelastakaa Lapset ry. on lähettänyt kuntavaalien alla jokaiselle puolueelle kuntavaalisuositukset, ohjeet lastensuojelusta ja toimenpiteistä, jotka tulisi ottaa käyttöön joka kunnassa ja kaupungissa:

1. Köyhien ja vähävaraisten perheiden hyvinvointi on varmistettava. 2. on osattava sanoa miten päätökset vaikuttavat lapsiin. 3. Lasten osallisuutta on edistettävä. 4. Lasten terveyttä ja hyvinvointia on tuettava johdonmukaisesti. 5. Lasten kasvu on turvattava varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. 6. Paikallista yhteisöllisyyttä on hyödynnettävä.

Perheen hyvinvoinnin tukeminen alkaa jo lastenneuvolassa. Varhaiskasvatus on tärkeässä asemassa. Varhaiskasvatuksessa pystytään huomaamaan mahdolliset syrjäytymisen riskit jopa kolmevuotiailla.

Moniammatillinen yhteistyö nousee tärkeäksi lapsen kasvaessa. Tukiverkkojen puuttuminen on suuri ongelma monien perheiden kannalta. Tukiperheistä on pulaa. Paikallista yhteisöllisyyttä Alajärvellä pitää vahvistaa. Ystävä- ja tukihenkilötoiminta nostettava vahvasti esiin.

Koulussa tehtävä mielenterveystyö tärkeää. Koulukuraattori, koulupsykologi, oppilashuoltoryhmä ja kouluterkkari ovat avainsanoja moniammatillisessa yhteistyössä. Joissakin kunnissa on otettu kouluperhetyöntekijä tukemaan koulun ja lapsen, nuoren ja kodin välistä yhteistyötä.

Helsingissä on kahden vuoden ajan tutkittu koululaisten käytöshäiriöitä. Koko ryhmälle annettava hyvin kohdennettu ja huolellisesti toteutettu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen vähentää lasten ja nuorten käytösongelmia.

Tunnetaidot ovat sisällytetty opetussuunnitelmaan. Toivottavasti joka koulussa on oppiaineena tunne- ja vuorovaikutustaidot. Taideaineet vahvistavat myös kasvavan lapsen tunne-elämää. Tärkeää olisikin että kouluissa olisi riittävä määrä myös taide-aineita.

Nyt on koottava voimat ja ideat yli puoluerajojen lastemme ja nuortemme hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt on kuunneltava ja otettava tosissaan perhe- ja sosiaalityöntekijöiden mielipiteet. Tarvittavat resurssit pitää olla kunnossa. Huostaanotettu lapsi tulee maksamaan huimat summat kunnille ja kaupungeille. Ei voida myöskään rahalla määritellä mitä kärsimystä se tuo huostaanotetulle lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen. Varhaisessa vaiheessa aloitettu perheen tukeminen sekä ennaltaehkäisevä työ on nostettava entistäkin vahvemmin esiin.

Arja Keisala (kok.)

kuntavaaliehdokas

Alajärvi

Kommentoi