Lukijoilta: Lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukeminen

Liikunta ja urheilu tukevat lapsia ja nuoria kehittymään ihmisinä ja yhteisöjen jäseninä. Vaikka liikunta- ja urheiluseuroilla on näinkin tärkeä rooli kasvattajina, suurin osa niistä pystyy toimimaan vain aktiivisten jäsentensä ja harrastajien vanhempien tuella. Kaupungin tulee edelleen tukea urheiluseuroja ja kehittää urheilun infrastruktuuria mahdollistamaan liikunta – ja urheiluyhteisöjen toimintaa.

Seinäjoella on suuri määrä kulttuuria tuottavia keskisuuria ja pieniä yhdistyksiä sekä yksin yrittäviä kulttuurin ja taiteen toimijoita. Niillä on tärkeä rooli paitsi aikuisten, myös lasten -ja nuorten kulttuuritapahtumien tuottajina. Ne toimivat pienillä resursseilla ja työllistävät eri kulttuurialojen toimijoita.

Lasten ja nuorten tasapainoisen kehittymisen ja syrjäytymisen estämiseksi kaupungin tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin näiden ryhmien kulttuuriharrastusten mahdollistajana.

Koronapandemia on vaikeuttanut kulttuuri- ja taideyhdistysten ja yksinyrittäjien toimintaa huomattavasti. Koronatuen saajina ne ovat jääneet sivuraiteelle. Kaupungin budjetin suunnittelussa pitää ottaa huomioon, millä tavalla voidaan tukea kulttuurin pientoimijoiden toimintaa esimerkiksi ostamalla heiltä palveluja päiväkoteihin ja kouluihin.

Seinäjoella on yrittäjyyttä tukevan kaupungin hyvä maine. Tehdään se todeksi myös kulttuuriyrittäjien kohdalla ja satsataan samalla lapsiin ja nuoriin.

Julio Vallejo Medina (kok.)

kuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Kommentoi