Lukijoilta: Liikunnan edistäminen hyvinvointityön painopisteeksi

Merkittävä osa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikunnalla on suuri merkitys paitsi kansanterveydelle, myös kansantaloudelle. Liikkumattomuudesta syntyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat peräti 3,2–7,5 miljardia euroa vuosittain. Seinäjoen osalta liikkumattomuuden vuosikustannukset ovat Olympiakomitean laskurin mukaan 36,9–86,6 miljoonaa euroa.

Soten siirtyessä kunnilta suurempiin yksiköihin kuntien vastuulle jää sivistystehtävien lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikuntatoimen osuus on siis jatkossa iso osa kuntien päätöksentekoa.

Liikunnalla on positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveysongelmien ehkäisyyn, oppimistuloksiin ja työkykyyn sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Siksi liikunnan edistäminen onkin nostettava hyvinvointityön painopisteeksi.

Kuntavaalien jälkeen liikunta on saatava entistä vahvemmin mukaan Seinäjoen strategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan. Liikunta- tai liikkumisvaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi vaikutusarviointeja kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Pelkät kirjaukset eivät riitä, vaan myös niiden toimeenpanoon on kiinnitettävä huomiota. Liikuntaa voi kunnissa edistää monella tavalla, esim. panostamalla liikuntapalveluihin, huomioimalla liikkuminen yhdyskuntasuunnittelussa sekä tukemalla kansalaistoimintaa. Seinäjoella on tähän työhön kaikki eväät. Huolehditaan yhdessä siitä, että Seinäjoki on myös liikunnan pääkaupunki.

Kati Ojaniemi (kesk.)

Aino-Maija Siren (kesk.)

kuntavaaliehdokkaat

Seinäjoki

Kommentoi