Lukijoilta: Liikuntaa sulle ja mulle

Viime vuosikymmenenä on Vaasassa investoitu ja varoja käytetty kilpa- ja huippu-urheilun hyväksi. Tulevia vuosia ajatellen olisi mielestämme hyvä kehittää liikuntamahdollisuuksia ja toimintaa kaikille kuntalaisille.

Anneli Lehto on tehnyt valtuustoaloitteen 2018 puistoluisteluradan perustamisesta matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi.

Puistoluistelurata olisi vesistön päälle tehtävää luistinrataa parempi ja turvallisempi vaihtoehto. Vaasassa paikkana voisi olla esimerkiksi Onkilahden Palosaaren puoleinen puisto, jossa on polkuja jo valmiiksi.

Radan tulee olla selkeästi irrallaan muusta liikenteestä, jolloin radalle ei kulkeudu hiekkaa tai roskia muun liikenteen toimesta.

Vastaus aloitteeseen oli viime valtuuston kokouksessa tyly ja siinä todettiin, että ei ole järkevää lisätä jääalueita Vaasassa. Olemme toista mieltä. Mielestämme kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluja on hyvä kehittää. Palosaaren toimintapuistoa voisivat hyödyntää myös alueen koululaiset ja opiskelijat.

Kesäajaksi samalle alueelle voisi rakentaa lasten liikennepuiston.

Päivi Moisio on tehnyt valtuustoaloitteen lasten liikennepuistosta Vaasaan jo vuonna 2017. Asia on edelleen valmisteilla. Liikennepuisto sopisi hyvin osana perhepalveluja Onkilahden toimintapuiston alueelle.

Lasten liikennepuisto olisi kesäaikana yksi aktiviteetti lapsiperheille. Lasten liikennekasvatus ja ohjaus on hyvä aloittaa jo varhaislapsuudessa. Liikennepuiston ohjaajiksi voisi palkata nuoria kesätöihin ja näin sillä olisi myös työllistävä vaikutus.

Anneli Lehto (vas.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Päivi Moisio (vas.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi