Lukijoilta: Lisää puhdasta tuulivoimaa

Tuuli on ihanteellinen energia. Se on puhdasta ja ilmaista uusiutuvaa tuontienergiaa. Se tulee omin voimin voimalalle ja myös jatkaa työnsä tehtyään matkaansa omin voimin jättäen jälkeensä vain sähköä.

Ainoa huono puoli on, että tuulen uusiutumisvauhti vaihtelee suuresti. Tarvitaan säätövoimaa tai energian varastointia akkuihin tai lämpökaivoihin tai tekemällä vetyä.

Suomessa keskimääräinen asukastiheys on pieni ja lisäksi asukkaista 85 prosenttia asuu taajamissa, joten tuulivoimaloille on runsaasti tilaa.

Rakennussuunnitelmien mukaan Suomessa tuulivoimalat tuottavat yhdessä kolmen vuoden päästä sähköä yhtä paljon kuin TVO III -ydinvoimala.

Suunnitellusta tuulivoimala-alueesta tehdään aina kattava ympäristövaikutusten selvitys. Siinä otetaan huomioon eläimistö, kasvisto, maaperä, arkeologiset arvot ja tietysti ihmiset asuinalueillaan.

Valtioneuvosto on määrännyt asetuksella tuulivoimaloista asuinalueelle kantautuvalle ulkomelulle alemmat yön ja päivän raja-arvot, kuin mitä liikenne ja muu elämä saavat tuottaa.

Yöraja on ulkona sama, kuin mihin parhaat jääkaapit ja pakastimet asunnon sisällä pääsevät. Sykkivälle melulle on vielä alempi raja. A tarkoittaa sitä, miten korva aistii melun.

Kunta saa tuulivoimayhtiöiltä kiinteistöveroa ja maanomistajat voimalatonteista vuokratuloa. Kuluttajat voivat käyttämällä tuulisähköä osallistua vaivattomasti ilmastotalkoisiin.

Hajautettu energiantuotanto antaa työtä ja toimeentuloa maaseudulle ja auttaa koko maan pitämisessä asuttuna. Poikkeusoloissa ei pääse koko maa täysin pimenemään, jos kylien kupeessa on tuulivoimaloita.

Kun sähköautot ladataan tuulisähköllä, niin sähkön tuotannonkin osalta on liikenne tulevaisuudessa päästötöntä.

Markus E. Myllymäki

Vaasa

Kommentoi