Lukijoilta: Lomautus on viheliäisin talouden tasapainottaja

I-P kertoi tiistaina, että lomautukset ovat Vaasan tärkeimpiä säästökohteita ensi vuonna. Eivät ole. Kerron niiden merkityksestä myöhemmin. Ensin pari sanaa talousarvion käsittelystä kaupunginhallituksessa.

Käsittely ei vastoin I-P:n tietoa kestänyt 6 tuntia, se kesti rapiat 3 tuntia.

Kh alkoi lista-asioilla kello 9. Kello 12–13 oli lounastauko, jonka jälkeen käsiteltiin vielä lista-asioita ja käytiin läpi taloussuunnitelma vuosille 2022–2024. Suunnitelman käsittelyssä kerrattiin kaupungin strategiset ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja investointisuunnitelmat. Siinä todettiin mm. verotulojen kasvuodotukset 316 miljoonaan vuoteen 2024, kasvua 23 miljoonaa tästä vuodesta. Todettiin myös, että jollei investointeja saada priorisoitua ja jollei niille löydetä uusia rahoittajia, lainakanta uhkaa nousta jopa 4 700 euroon/asukas.

Ensi vuoden budjetin käsittely alkoi noin kello 14.40 ja loppui kello 18.00.

Budjetin loppusumma on 598 miljoonaa, josta kaksi kolmasosaa (noin 72 %) saadaan katettua vero- ja muilla tuotoilla sekä valtionavustuksilla.

Koko henkilökunnan lomauttamisella saadaan 1,6 miljoonaa eli 0,27% budjetin loppusummasta.

Kuluja kunnalle aiheuttavat sivistys-, kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Näistä suurin osa on lakisääteisiä.

Investoinnit vievät 50 miljoonaa. Niiden poistoista saadaan aikanaan rahaa käyttötalouden toimintoihin.

Investointimenoja aiheuttavat ensi vuonna mm. satama-alue, kunnallistekniikka, rakennusten korjaaminen ja rakentaminen sekä liikenneinfra, josta voisin mainita esityksessä olevat pyöräilyn kehittäminen, 500 000e, kestävän liikkumisen kehittäminen, 210 000e, Valtion tiehankkeet sisältäen Vähäkyrö–Vaasa-pyörätien, 710 000e ja liikenteen hallinta, 400 000e.

Kuten luvuista näkyy, lomautukset eivät ole tärkeimpiä säästötoimia. Ne ovat toki tarpeellisia, mutta kaikkein ikävimpiä talouden tasapainottajia. Harras toiveeni on, että niiltä vältytään tulevaisuudessa.

Lopullisesti budjetin hyväksyy kaupunginvaltuusto. Valtuustossa asiasta tulee varmasti vilkas keskustelu.

Toivon todella, että ne jotka tulevia menolisäyksiä esittämään, kertovat myös ehdotuksensa siitä, mistä rahat niihin otetaan. Valtuutetuilla on valtaa ja valtaan kuuluu vastuu, myös taloudellinen vastuu.

Maria Tolppanen (sd.)

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Vaasa

Kommentoi