Lukijoilta: Lukion rahoitus tarvitsee uudistamista

Moni kunta on itse joutunut rahoittamaan lukiokoulutuksen kustannuksista valtaosan (Lännen Media 23.8.), mikä on erittäin huolestuttava kehityssuunta. Siksi on tärkeää, että lukiokoulutuksen perusrahoitusta vahvistetaan hallitusohjelmassa 18 miljoonalla eurolla.

Samalla täytyy toki muistuttaa, että kyseessä on vain laastari avohaavaan, koska lukiokoulutuksen rahoitusvaje on peräti 120 miljoonaa euroa. Pitkäjänteiselle rahoituksen parantamiselle olisi siis tarvetta.

Rahoituksen lisäämisen lisäksi lukioiden rahoitusjärjestelmässä on muutakin kehitettävää. Olemme olleet huolissamme lukiokoulutuksen saavutettavuuden turvaamisesta. Siksi rahoitusjärjestelmään pitäisi lisätä saavutettavuuskorotus, jolloin rahoituksessa huomioitaisiin esimerkiksi koulutuksen syrjäisyys. Tämä tavoite tukisi sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus suorittaa lukio omalta paikkakunnalta.

Lisäksi lukion laadun kehittämiseen on panostettava. Yksi keino olisi valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä, jonka luominen mahdollisimman pian olisi erinomainen askel kohti entistä laadukkaampaa lukiokoulutusta.

Opiskelijoille palautejärjestelmä mahdollistaisi systemaattisen ja matalan kynnyksen tavan osallistua koulutuksen suunnitteluun. Opiskelijapalautejärjestelmä tuottaisi arvokasta, vertailukelpoista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Vastaava järjestelmä on jo käytössä korkea-asteella ja ammatillisessa koulutuksessa, mutta lukiosta tällainen vielä puuttuu.

Roosa Pajunen

puheenjohtaja

Suomen Lukiolaisten Liitto

Kommentoi