Lukijoilta: Luonnonsuojelu kunnissa

Risto Lauhanen kaipaili avointa keskustelua kuntien metsiensuojeluasiaan (IP, 28.2.).

Kuntien metsäomaisuus on metsien kokonaisalasta kieltämättä melko vähäinen. Lisäksi hoitotoimet on monesti ulkoistettu paikallisille metsänhoitoyhdistyksille. Tämä lienee myös syy siihen, että talouslähtöisyys on vahva lähtökohta kuntametsien hoidolle, näin jopa kaava-alueilla ja taajamien lähimetsien osalta, joissa olisi kova paine myös virkistysmetsille.

Kuntametsien suojelu on kuitenkin tärkeä osa julkishallinnon roolia ja esimerkillistä toimintaa, jolla voisi näyttää mallia muille metsiä omistaville tahoille.

Kunnilla on aivan lakisääteinen velvollisuus omassa toiminnassaan edistää luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Se lienee suurin peruste sille, miksi kuntia patistellaan suojelemaan monimuotoisia metsiään.

Kuntien kanssa samanlaisia osuuksia metsistä omistavat seurakunnat, joilla olisi paljon petraamista metsiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen osalta.

Muutenkin metsien omistus siirtyy kauppojen myötä nykyisin koko ajan enenevässä määrin erilaisille sijoitusrahastoille ja säätiöille, joiden toivoisi kantavan esimerkillisesti vastuunsa monimuotoisuuden suojelemiseksi pelkkien taloudellisten päämäärien rinnalla.

Kyse ei kuitenkaan liene rahasta ja vähäisesta kantorahan menetyksestä vaan poliittisesta vanhakantaisuudesta ja kyvystä nähdä asioita laajemmin.

Teemu Tuovinen

Seinäjoki

Kommentoi