Lukijoilta: Luovuuden avulla irti yksinäisyydestä

”Ikäihmisillä on myös henkisiä ja kulttuurisia tarpeita, joita ei pitäisi unohtaa ja kuinka työtä on tehtävä muun muassa ikäihmisten yksinäisyyden poistamiseksi”, Leena Jääskeläistä siteeraten. ( IL 25.2.)

Aito läsnäolo ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on varteenotettava mahdollisuus yksinäisyyden suitsemiseksi. Kulttuuriset ja henkiset tarpeet tyydyttyvät pitkälti taiteen ja luovan toiminnan myötä.

Luovuutta esiintyy eri tavoin aina siellä missä ihmisen on mahdollista ilmaista itseään aitona ja syvällisesti. Parhaimmillaan, tunteet herättävät luovan prosessin, josta syntyy taidetta, ja jonka kautta avautuu tie kaltaisuutemme ymmärtämiseen ennalta määrittämättömällä tavalla.

Teokset ovat ikään kuin liikennemerkkejä ja opasteita syvemmälle sisäiseen maailmaamme ja mahdollistavat siten luovuuden jakamisen kautta ihmisten välisen ymmärryksen kasvun.

Kosketuksin syntyy muotoa tai värejä, josta sukeutuu taide- tai jokin muu teos. Ihminen kaltaisuudessaan on ”uniikki taideteos”.

Mikäli emme voi ilmaista tunteitamme puhumalla, voimme koskettaa toisiamme hyvässä tarkoituksessa fyysisesti. Koskettaminen on aina sidoksissa kulloiseenkin hetkeen, läsnäoloa. Siksi se on arvokas ja ainutkertainen mahdollisuus, kontakti toiseen ihmiseen.

Luova toiminta aktivoi omanarvontunnetta sekä lisää toiveikkuutta. Herkkyys sisäisen maailmansa havainnointiin kasvaa. Tekemisen ja onnistumisen ilo kulkevat käsi kädessä. Luovuudessa ei ole kyse niinkään osaamisen taidoista vaan heittäytymisestä; uskaltaa kokeilla. Luovan prosessin kautta voi päästä kosketukseen tiedostamattomien tai torjuttujen tunteidensa kanssa. Esimerkiksi suru voikin muuttua luovuudeksi.

Kaipaan lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja yksinäisyyttään poteville, jonne he ovat mietteineen tervetulleita. ”Esson-baarien ukkoparlamentit” ovat oiva esimerkki sosiaalisten verkostojen muodostumisista, joille sopivat puitteet mahdollistavat kokoontumiset.

Tapani Kurttila

kuvanveistäjä

Espoo

”Esson-baarien ukkoparlamentit” ovat oiva esimerkki sosiaalisten verkostojen muodostumisista, joille sopivat puitteet mahdollistavat kokoontumiset.

Kommentoi