Lukijoilta: Lupiini on haitallinen ja myrkyllinen

Timo Hennalalla ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, kuinka paljon Suomessa on haitallisia vieraslajeja. Ei todellakaan puhuta muutamista, ja kuinka haitallinen esimerkiksi myrkyllinen lupiini on.

Käytät kirjoituksessasi verbejä ”sanotaan syrjäyttävän kotoperäisiä lajeja” jne. Suosittelen tutustumaan tarkemmin tieteellisiin tutkimuksiin aiheesta. Sen lisäksi että se vahvempana hävittää pois suomalaiset keto- ja niittykasvit, sen tieltä häviää myös perhoset.

Joka vuosi revin pelloiltamme lupiinit pois, mutta valitettavasti naapurustosta en sitä pysty tekemään ja taisteluni on turhauttavaa. Sen lisäksi että se leviää pelloille, se näyttää leviävän myös esimerkiski kohti hakkuuaukeita. Alkaako asia kiinnostaa vasta sitten, jos se kykenee leviämään metsiinkin?

Komealupiinin juurissa on juurinystyröitä, joissa elävät bakteerit sitovat ilmasta typpeä ja samalla rehevöittävät maaperää. Rehevöityneessä maaperässä eivät meidän keto- ja niittykasvit pysty enää elämään. Lupiinit valtaavat luonnossa valtavia aloja. Lupiini kilpailee erityisesti niittykasvien kanssa, lopulta syrjäyttäen ne.

Lupiini vaikuttaa paikallisesti päiväperhoskantoihin, sillä se ei kelpaa ravinnoksi perhosten toukille, eikä aikuisille perhosille. Luonnonsuojelulaki (LSL 43§) kieltää vierasperäisen lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Lupiinin leviämisessä vaikuttaa monien ihmisten haitallinen asenne, tietämättömyys ja välinpitämättömyys. Lupiinia ei pysty käyttämään kohtuudella. Se ei ole kuin moni muu puutarhakasvi. Yksi syy sen hallitsemattomaan leviämiseen ympäristöön on sen leviäminen sekä asutetuista että hylätyistä pihapiireistä.

ANITTA MARTTILA

fil. maisteri biologian opettaja Alavus

Kommentoi