Lukijoilta: Lyhyesti

Eteläpohjalaisesta tohtorikoulutuksesta

Kaupunkineuvoksen perustelu ”hieman” ontuu – jälleen kerran (I-P, 4.1.2021). Edes Etelä-Pohjanmaalle ei tarvita lisää työttömiä tohtoreita.

Korkeakouluneuvos taas unohtaa omat alumninsa – jälleen kerran! Maisteritason ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kuten esimerkiksi insinööri (ylempi AMK), edellyttää kolmen vuoden oman ammattialan työkokemuksen, joten se on ”täyteläisempi” kuin pelkkä tiedekorkeakoulun maisteritason koulutus, kuten esimerkiksi diplomi-insinööri!

Yliopiston rehtori on realistisin. Arvovalta ei ole tärkein asia; toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on.

Ensiksi ne maakunnat, joissa ei ole yliopistoa, saavat oikeuden omiin AMK-tohtoriohjelmiin. Toiseksi yliopistomaakuntien ammattikorkeakouluja sulautetaan yliopistoihin (= tohtorikoulutus). Kolmanneksi kaikki korkeakoulut kouluttavat myös tohtoreita!

Ystävällisin terveisin!

Insinööri (tohtori AMK)

Kommentoi