Lukijoilta: Lyhyesti

Vihapuhe

Koska tässäkin lehdessä lukija vähätteli muita solvaavaa kielenkäyttöä ja vihapuhetta, palautetaan mieliin: Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaan ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Myös häirintä on syrjintää. Syrjintä kielletään myös kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Lakeja noudatettava

Perussuomalaiset

Joku oli sitä mieltä, ettei äänestäisi sellaisia puolueita, jotka eivät tiedä mitä tekisivät ongelmille, vaan perussuomalaisia.

Mitä ongelmaratkaisuja perusuomalaiset ovat tarjonneet, muita kuin huutoa rajat kiinni – mikä ei ole edes mahdollista kansainvälisten ja Suomen omien lakien perusteella. Jos perussuomalaiset onnistuisivat pääsemään hallitukseen, vaadittaisiin kykyä kompromisseihin ja todellista paneutumista ongelmien ratkaisuihin.

”Sosiaaliturva Suomessa on luxusta” -kaltaiset huudot saattavat tuoda hetkellistä kannatusta mm. heiltä, jotka itsekin ovat sosiaalitukien varassa – siis, ihmeellistä kyllä.

Pidempiaikaiseen suomalaisten olojen parantamiseen ei tällaisista huuteluista ole, mutta pönkitetään niillä tietysti joidenkin poliitikkojen hillotolpalla seisoskelua. Hetkeksi.

Huutoa maailmaan mahtuu

Kommentoi