Lukijoilta: Maailman paras koulu

Koulunkäynti on juuri alkanut tai alkaa ensi viikolla tuhansilla suomalaisilla lapsilla. Varsinkin ekaluokkalaisille koulun aloitus voi tuntua jännittävältä. Eikä tämä ole mikään ihme. Lapsi siirtyy koulun alkaessa uuteen elämänvaiheeseen, joka vaatii rohkeutta ja itsenäistymistä. Myös moni aikuinen varmasti muistaa millaisia ensimmäiset koulupäivät olivat.

Koulun alku saattaa jännittää myös aikuisia. Kun lasta tuetaan koulunkäynnin alkaessa niin koulussa kuin kotona, lapsi saa kuitenkin hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle.

Koulun aloituksen yhteydessä on monta muutakin seikkaa, jotka täytyy ottaa huomioon. Lapsi tarvitsee turvallisen koulutien ja -ympäristön lisäksi myös turvallisen kodin, jossa vanhemmat kannustavat ja kuuntelevat lasta.

Koulunkäynti on muuttunut paljon siitä, kun itse kävin koulua. Enkä tarkoita vain oppimissuunnitelmaa ja uudenlaisia opetuskäytäntöjä ja teknologiaa vaan myös koulukiusaamista, joka on pahentunut sosiaalisen median kautta.

Oikeudenmukaisuus on ollut minulle tärkeää pienestä pitäen ja kun lapsena koin, että kaveri joutui pahaan tilanteeseen, puutuin ja puolustin häntä. Näin meidän kaikkien tulee toimia vielä tänäänkin ja nollatoleranssi kaikkea kiusaamista vastaan pitäisi olla itsestäänselvyys.

Digitalisaatio voi tuoda opetukselle lisäarvoa, mutta se tuo mukanaan myös haasteita. Nettikiusaamisen lisäksi haasteita ovat myös, miten palveluja otetaan käyttöön niin, että jokainen oppilas saa oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun sekä lähtökohdan.

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että myös mediakasvatuksesta tulee olennainen osa peruskoulutusta ja yhteiskunnalliset muutokset tulee huomioida. Samalla pitää muistaa, että perustaidot kuten lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen ovat yleissivistyksen kannalta keskeisiä peruskoulutuksessa, vaikka maailma muuttuukin.

Tasa-arvoinen koulu on koko yhteiskuntamme etu. Näemme kuitenkin, että erityisesti kielten opiskelu eriytyy sekä maantieteellisesti että sosioekonomisesti. Eriarvoistuminen alkaa jo aikaisessa vaiheessa koulutuspolulla ja useimpia kieliä lukee pääsääntöisesti korkeasti koulutettujen vanhempien lapset.

Minä ja RKP olemme jo pitkään puhuneet kielten opiskelun aikaistamisesta ja näkisin, että kieliä pitäisi alkaa lukea jo ensimmäisellä luokalla.

Koululla on iso merkitys lapsen kasvatuksessa, mutta vanhempien merkitys on vähintään yhtä suuri. Lapselle tulee monta kysymystä koulun alkaessa, ja vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen tukemisessa. Välillä vanhemmasta saattaa tuntua, ettei hän aina ymmärrä lapsen mediamaailmaa. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella ja olla läsnä lapsen arjessa.

Maailma kehittyy ja koulutuksen kannalta on tärkeää pysyä mukana muutoksen myllerryksessä.

Me emme kasvata vain lapsia, vaan myös tulevia aikuisia, ja on sitten kyse oppimisvaikeuksista, nettikiusaamisesta tai muista ongelmista, on lapselle taattava turvallinen, oikeudenmukainen ja paras mahdollinen tuki ja koulutus.

Tavoitteenamme pitää yhä olla, että Suomella on maailman paras koulu ja kouluympäristö.

ANNA-MAJA HENRIKSSON

kansanedustaja

RKP:n puheenjohtaja

Pietarsaari

Kommentoi