Lukijoilta: Maailmanlaajuinen 5G-kapina

Radiotaajuisen (”mobiili”)säteilyn väitetty turvallisuus perustuu puhtaasti ICNIRP-järjestön omaksuman tieteen oletukseen, että vain säteilyn akuutista lämpövaikutuksesta seuraa haittoja, ja Suomen säteilylaki noudattaa tämän yksityisen Saksan Münchenissä sijaitsevan järjestön ohjeistusta. Samalla oletuksella puolustetaan 5G:n turvallisuutta, todellisuudessa turvallisuustutkimuksia ei ole tehty. Tämän myönsivät mobiiliteollisuuden edustajat USA:n senaatin kuulemistilaisuudessa helmikuussa 2019.

Useat valtiot ovat toimineet itsenäisesti jo ennen 5G-keskusteluakin ja säätäneet selvästi ICNIRPin (ja Suomen) säteilyrajoja tiukemmat normit väestönsä suojaksi. Nyt neljä valtiota sekä 297 kaupunkia ja aluetta eri puolilla maailmaa ovat pysäyttäneet 5G:n rakentamisen kunnes sen vaikutukset ihmisten ja luonnon terveydelle on puolueettomasti selvitetty. Ihmettelemme miksi asiasta ei käydä mitään keskustelua Suomessa.

Tutkivat journalistit tulivat tammikuun 2019 ja kesäkuun 2020 analyyseissään siihen tulokseen, että ICNIRP ei ole lainkaan niin puolueeton kuin se antaa ymmärtää, vaan valikoi tarkasti sekä edustajansa että hyväksymänsä tieteen niin etteivät mobiiliteollisuuden edut vaarannu. Tämän lisäksi kaksi europarlamentaarikkoa julkaisi kesäkuussa 2020 melkoisen murhaavan raportin ICNIRPistä vaatien, että sen rahoitus EU:lta on loputtava ja tilalle on luotava teollisuudesta riippumattomien tiedemiesten yhteisö, jossa myös lääketiede on hyvin edustettuna.

ICNIRPin kantaa vastustavien tiedemiesten varoituksia mobiilisäteilyn haitallisuudesta on luettavissa mm. sivustoilla www.bioinititive.org ja www.emfscientist.org. Jälkimmäinen on osoitettu YK:n ja WHO:n pääsihteereille, YK:n ympäristöjärjestö UNEP in johtajalle ja YK:n jäsenvaltioille ja sen on allekirjoittanut yli 250 alan tutkijaa 44 eri maasta. Näiden tiedemiesten perussanoma voidaan tiivistää seuraavasti: väite siitä, ettei ionisoimaton mobiilisäteily voi aiheuttaa vaurioita, on vanhentunut. Samoin käsitys siitä, ettei mobiilisäteily voi aiheuttaa vaurioita muutoin kun lyhytkestoisesti kudoksia kuumentamalla (”lämpövaikutus”), joutaa tiedehistorian romukoppaan. Mobiilisäteily on vaarallisempaa kuin syöpäjärjestö IARCin vuonna 2011 antama luokitus 2B ”mahdollisesti syöpää aiheuttava”. Useat nimekkäät tutkijat ovat vaatineet sille korkeinta syöpäluokitusta 1 yhdessä tupakan ja asbestin kanssa.

Lääkäreiden ja tutkijoiden yhteinen vetoomus 5G:n rakentamisen pysäyttämiseksi www.5gappeal.eu käynnistettiin vuonna 2017 ja on kerännyt tähän mennessä lähes 390 allekirjoitusta.

Luettelo 5G -kapinallisista maista ja alueista, EU Meppien raportti ICNIRPstä sekä lisää tietoa mobiilisäteilystä on luettavissa www.liikaasateilya.fi-sivustolta.

Juhani Lehtonen

lääketieteen lisensiaatti

Vöyri

Rauli Mäkelä

lääketieteen lisensiaatti

Espoo

Kommentoi