Lukijoilta: Määritelmät selkeiksi

Mediassa on kirjoitettu ”sitäsuntätä” kokoomuksen halusta jaotella ihmisiä eri lain tulkinnoissa.

Mitä tarkoitetaan sanalla ”kantasuomalainen”? Voisiko media antaa asiallisen oikean tiedon?

Jos säädetään laki, jossa on tiettyjä perusteita, on näiden perusteiden oltava selkeitä ja sanonnat määriteltyjä.

”Kantasuomalainen”- sanaa ei ole virallisesti määritelty missään, joten se ei voi olla lakiin kirjattu peruste. Uusittukaan selostus tuskin sellaisenaan täyttää tyhjentävästi ja täsmällisesti määritelmää, ollakseen kirjoitettuna lakiin?

Suomen perustuslaki tulee väistämättä vastaan, koska ei suomalaisia, eikä muitakaan täällä asuvia, voida asettaa eri asemaan. Sitä kokoomus, perussuomalaisten siniset ja keskusta Sipilän johdolla jo yrittivät, mutta kompastuivat.

Olisiko kysymys ihmisten toimeentulosta; elämisestä kaikkineen?

Olisi somaa, jos ns. vastuullinen media voisi nämä kysymykset selvittää epätietoisille.

Vote Kumpula

emeritus aikuisopettaja

Kommentoi