Lukijoilta: Maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen on meidän kaikkien etu

Muutamia ajatuksia Jenni Kuistin juttuun liittyen Ilkka-Pohjalaisessa 18.12. vanhemmalta Alajärven valtuutetulta ja luottamushenkilöltä.

En kiistä sitä tosiasiaa, että valtuustomme keski-ikä on korkea, mutta se ei tarkoita sitä, etteivätkö valtuutetut huomiosi päätöksissään kaikkia ikäluokkia, myös nuoria. Meillä on toimiva nuorisovaltuusto ja valtuuston kokouksissa on mukana heidän edustajansa, samoin lautakunnissa on mukana nuorisovaltuuston edustajia. Päinvastoin, olemme saaneet kritiikkiä siitä, että emme vie riittävästi eteenpäin eläkeläisyhdistysten ja ikäihmisien tuomia heille tärkeitä asioita.

Kaikki puolueet pyrkivät hakemaan riveihinsä nuorempia henkilöitä, ja näin vaalien alla tämä vielä korostuu. Näin toimitaan Alajärvelläkin ja myös keskusta näin toimii. On vain niin, etteivät kunnalliset luottamustoimet ole kovin suosittuja laajemmin nuorten keskuudessa.

Mistä se sitten johtuu ?

Ainakaan valtakunnanpolitiikassa näkyvä repivä, hyökkäävä, sensaatiohakuinen jopa toisia loukkaava käytös ei ole omiaan tekemään asiasta houkuttelevaa. Valitettavasti tämä malli on jo ”tarttunut” vähän paikallisellekin tasolle.

Myös vapaa-aika on nuorille, perheellisille, ehkä vielä tärkeämpää kuin meille vanhemmille. Ja on myönnettävä, että aktiivinen työ luottamuspaikoilla vie aikaa melko paljon, se on pois vapaa-ajasta, mutta myös työajastamme.

Vältän tarkoituksella sanaa ”kuntapolitiikka”, koska kunnallisessa päätöksenteossa ei mielestäni tulisi tehdä ”politiikkaa” vaan tavoitteena tulisi olla kaikessa kuntalaisten etu. Yhteisten asioiden hoito kuntalaisten hyväksi on usein kompromissien tekemistä. Ja jos omaa hyväksi ajattelemaansa asiaa ei saa läpi, voi turhautumistakin tulla.

Yhteiskunta muuttuu ja on muuttunut valtavalla vauhdilla ja se edellyttää ajanmukaisuutta kunnallisessakin päätöksen teossa. Tarvitaan kaikkien ikäluokkien edustajia luottamustoimiin, niin nuorempia, kuin meitä vanhempiakin. Tällä tavoin mielestäni saamme kaikki kuntalaiset huomioon ottavat, ajanmukaiset päätökset. Ja loppujen lopuksi kuntalaisethan ne valtakirjat meille valtuutetuille antavat, heillä on oikeus äänestää parhaaksi katsomansa henkilöt asioitaan hoitamaan.

Alajärven valtuutettujen ikäjakaumassa näkyy mielestäni myös alueen asukkaiden ikääntyneisyys ja vanhusväestön suuri määrä. Mutta kuten sanoin, nuoria tarvitaan tulevaisuuden päättäjiksi ja viestikapulan vastaanottajiksi meiltä vanhemmilta.

Jenni Kuistille haluan esittää onnittelut menestyksestä maakunnallisessakin politiikassa ja myös, että jaksat tehdä menestyksekästä työtä maaseudun asukkaiden hyväksi.

Kuisma Kujala (kesk.)

Alajärven kh:n 2. vpj. kaupunginvaltuutettu

Lehtimäki

Kommentoi