Lukijoilta: Maaseudun kehittämisen jalokivestä tuhkaksi

Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka myöntävät maaseuturahaston rahoitusta yrittäjien ja yhdistysten hankkeisiin. Rahoitusta saa esimerkiksi kylätalon remonttiin, harrastusvälineiden hankintaan tai yrityksen investointeihin.

Leader-toiminta kattaa maantieteellisesti koko Suomen. Hyviä kokemuksia Leader-toiminnasta on saatu maassamme jo 25 vuoden ajan.

Myös ely-keskukset myöntävät maaseuturahaston tukia, mutta tämä rahoitus kohdentuu isommille toimijoille, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatioille. Ilman Leader-ryhmiä paikalliset yhdistykset ja yritykset jäisivät vaille tukijaa.

Leader on Suomen maaseutualueiden kehittämisen kruununjalokivi. Kansainvälisissä vertailuissa työmme laatu on EU:n kärkipäätä.

Olemme Suomessa tottuneet pitämään itseämme Leader-toiminnan ja maaseudun kehittämisen mallimaana, vaikka näin ei ehkä todellisuudessa ole.

EU-rahoituksella mitattuna Suomi on EU:n häntäpäässä. Tuoreen vertailun mukaan takanamme ovat vain EU:n kaupunkimaisimmat maat Luxemburg, Hollanti ja Belgia, pieni Malta sekä Slovakia. Muut jäsenmaat ovat myöntäneet suuremman rahoitusosuuden Leader-toiminnalle.

Ostovoimakorjattuna tilanteemme on vielä kurjempi, sillä Irlannin ja Luxemburgin kanssa olemme EU:n kallein maa.

Miksi kiitetylle Leader-toiminnalle ei anneta sen ansaitsemaa arvostusta eurojen muodossa? Kuka on voittaja yhtälössä, jossa Leader-toiminnan rahoitusosuus pidetään ennallaan, kun muu maaseudun kehittämisen potti kasvaa? Häviäjät ovat ainakin tiedossa: maaseudun ihmiset.

Haluammeko merkittävästi heikentää Leaderin toimintaedellytyksiä Suomessa vai antaa enemmän tukea maaseudun ruohonjuuritason kehittämiseen? Kyse on arvovalinnasta.

Suomen 55 Leader-ryhmää vetoavat, että Leaderin rahoitusosuutta nostettaisiin jatkossa 10 prosenttiin EU:n yhteisistä maaseutukehitysvaroista, jotta voimme ottaa vastaan uudet tehtävät sekä jatkaa työtämme sosiaalisesti kestävän maaseudun ja siten koko maan hyvinvoinnin eteen.

Leader Aktion Österbotten r.f.

Leader Yhyres ry

Leader Aisapari ry

Leader Kuudestaan ry

Leader Liiveri ry

Leader Suupohja ry

Kommentoi