Lukijoilta: Maaseutua vahvistava lisätalousarvio

Hallitus päätti edellisviikolla vuoden 2020 viidennestä lisätalousarviosta. Lisätalousarviossa ehdotetaan 30 miljoonan määrärahaa maa- ja puutarhatalouden sekä maaseudun yritysten kustannuksia korvaavien avustuksien täydentämiseen.

Olemme RKP:ssa yhdessä muiden puolueiden hyvien kollegojen kanssa kesän aikana tehneet paljon töitä viedäksemme eteenpäin viestiä maaseutuelinkeinojen tuen tarpeesta. Tuntuu hyvältä nähdä valoa tunnelissa.

Lisätalousarviossa ehdotetaan myös 60 miljoonan euron määrärahaa väliaikaisen epidemiakorvauksen rahoittamiseen. Korvauksella tuettaisiin yhteiskunnassa taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa covid-19-epidemiasta johtuvat rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.

Allekirjoittaneella oli hiljattain mahdollisuus digitaalisesti esitellä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kattava koronaraportti Suomen suurlähettiläille eri puolilla maailmaa.

Raportissa korostetaan, että Suomen voima pandemian jälkihoidossa tulee samoista vahvuuksista, joita meillä on ollut jo ennen pandemiaa: laadukas koulutus, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, toimeentulomahdollisuuksien ja yrittäjyyden tukeminen sekä rauhantyö ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Myös kaikki toimet työttömyyden alentamiseksi lieventävät koronakriisin pahoinvointivaikutuksia.

Uudet työnteon ja opiskelun mallit – erityisesti etätyö – antavat mahdollisuuksia työn ja opiskelun sekä perhe-elämän sujuvampaan yhdistämiseen. Suomen tulisi ottaa vahva rooli digitaalisena siltana idän ja lännen välissä sekä vielä vahvemmin hyödyntää hyviä suhteitaan Venäjään.

On myös helppo yhtyä asiantuntijoiden näkemykseen siitä, että kriisinhoidossa käytettävät julkiset resurssit on käytettävä tavalla, jotka auttavat myös muiden keskeisten globaalien kysymysten ratkaisussa, kuten ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Selkeämmin sanottuna meidän täytyy pitää huolta siitä, että Euroopassa käytettäviä miljardeja ei ensisijaisesti käytetä Espanjan pyöräteiden parantamiseen vaan puhtaampien systeemitason energiaratkaisujen kehittämiseen – mikä vuorostaan luo uusia vientimahdollisuuksia pohjalaiselle ja suomalaiselle osaamiselle. Tästä kävimmekin erinomaisia keskusteluita ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kanssa keskiviikkona Vaasassa.

Raportissa korostetaan myös perheen ja läheisten ihmissuhteiden merkitystä ihmisen tärkeänä voimanlähteenä, jonka arvo korostuu kriisiaikoina.

Pandemian jälkihoidossa toimenpiteiden vaikutuksen arvioinnissa tuleekin antaa aiempaa suurempi painoarvo koetulle inhimilliselle kärsimykselle.

Muun muassa yksinäisyyden torjunta on äärimmäisen tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä. Tulevaisuususko, optimismi ja luottamus vaikuttavat ihmisen terveyteen, muun muassa eliniän pituuteen, sairauksien välttämiseen ja sairauksista elpymiseen.

Henkilökohtaisesti uskon, että koronakriisin monin tavoin aiheuttama jarrutus parhaassa tapauksessa auttaa meitä keskittymään kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin sekä huolehtimaan paremmin toisistamme, ja erityisesti heistä, jotka tukea eniten tarvitsevat.

RKP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi