Lukijoilta: Maataloutta voidaan kehittää ilmastolle ja vesistöille paremmaksi

Ilkka-lehdessä 6.9. Simo Ketelimäki arvosteli näkemyksiäni maataloudesta, täsmentämättä, mihin kannanottoon hän varsinaisesti viittaa.

Tosiasia kuitenkin on, että nykyinen maatalous aiheuttaa isoja ympäristövaikutuksia. Pelloilta valuvat ravinteet rehevöittävät vesistöjä, muun muassa ruokkivat sinilevää.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan maatalouden osuus Itämeren ihmisperäisistä typpipäästöistä on Perämerellä ja Suomenlahdella noin puolet, Saaristomerellä ja Selkämerellä vielä suurempi.

Ihmisperäisistä fosforipäästöistä maatalouden osuus on Perämerellä puolet ja muilla merialueilla suurempi.

Suomalaisten ilmastopäästöistä maatalous aiheuttaa noin kahdeksasosan.

Luonnonvarakeskuksen mukaan tästä suurimmat osuudet aiheutuvat lannoitteena käytetystä typestä sekä tuotantoeläinten ruoansulatuksesta, eli suomeksi siitä että lehmät märehtiessään röyhtäilevät metaania.

Tämän lisäksi tulevat päästöt turvepohjaisten peltojen maaperästä. Ne ovat yhtä suuret kuin maatalouden kaikki muut päästöt yhteensä.

Vaihtoehto ei tietenkään ole lopettaa maataloutta, eikä paluu muinaisiin menetelmiin. Kun käytössämme on tietoa paljon enemmän kuin ennen, voimme myös toimia fiksummin kuin ennen.

Esimerkki: Turvepohjaisia peltoja raivataan paljolti lannan levittämiseksi, mikä on huono asia sekä ilmastolle että vesistöille. Parempi ratkaisu on valmistaa lannasta biokaasua liikenteelle ja jäljelle jäävästä pöperöstä lannoitetta joka voidaan kuljettaa sinne, missä sitä tarvitaan. Rinteen hallituksen ohjelma sisältää määrärahoja tämän toiminnan käynnistämiseksi ja vauhdittamiseksi.

On myös rohkaisevaa, että noin sata viljelijää on lähtenyt mukaan niin sanottuun hiiliviljelyyn yli kokeilemaan ja kehittämään viljelymenetelmiä, joilla lisätään peltomaan hiiltä.

Paremmista ja ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista hyötyvät viljelijät, vesistöt, luonnon monimuotoisuus ja ilmasto - ja samalla meidän ja lastemme tulevaisuus.

Satu Hassi (vihr.)

kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja

Kommentoi