Lukijoilta: Mahdollisuuksien tasa-arvo mahdollistaa kaikenlaiset hallitukset

Anna-Maija Renko kirjoitti 12.12.2019 Ilkkaan ja Pohjalaiseen otsikolla ”Härkälaumasta huulipunahallitukseen”. Mielipidekirjoituksellaan Renko haluaa esittää Pohjanmaan Kokoomusnaisten virallisen kannan uuden hallituksen naisvaltaiseen kokoonpanoon. Kirjoituksessa kyseenalaistetaan nyt hallituksessa istuvien naisten pätevyys heidän sukupuolensa perusteella.

”On siirrytty härkälaumasta huulipunahallitukseen, mutta onko sekään se paras vaihtoehto?” kysyy Renko mielipidekirjoituksessaan. Kun Rengolta Pohjalaisen haastattelussa on kysytty lisää näkemystä sukupuolikysymykseen, vastaa hän, että pätevyyttä tulisi arvostaa sukupuolen sijaan.

Mielipidekirjoitus ja haastattelun vastaukset antavat kuitenkin kuvan, että Renko nimenomaan nyt arvostelee uuden hallituksen naisjohtajia heidän sukupuolensa perusteella.

Pohjanmaan Kokoomusnaiset ovat huolissaan ”mahdollisuuksien tasa-arvosta” nyt, kun enemmistö hallituksesta on naisia, mutta samanlaista huolta ei herää, kun hallituksessa on ollut enemmistö miehiä – eli valtaosan Suomen hallituksien ajasta (Valtioneuvosto).

Renko siis esittää Pohjanmaan Kokoomusnaisten huolen uuden hallituksen pätevyydestä. Lukiessa mielipidekirjoitusta ja Rengon antaman haastattelun vastauksia tulee kuitenkin ristiriitainen olo.

Väitetään, että sukupuoleen katsomatta tulisi arvostaa pätevyyttä, mutta kuitenkin uuden hallituksen kokoonpanoa ruoditaan sukupuolen perusteella.

Pohjanmaan Kokoomusnaisten tulisi ottaa omasta neuvostaan vaarin. Tänä päivänä ei ole oikein kyseenalaistaa kenenkään pätevyyttä sukupuolen tai minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella (Yhdenvertaisuuslaki 8 §).

”Sukupuolten mahdollisuuksien tasa-arvon tulee mielestämme toimia molempiin suuntiin: liiallinen yksipuolisuus – myös sukupuolessa ei tuo riittävää katsantokantaa päätöksentekoon”.

Käsittääksemme tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tällainen tilanne. Eikö se juuri todista mahdollisuuksien tasa-arvon?

Tasa-arvo, ei ole sitä, että joka paikasta löytyy täysin tasainen jakauma kaikkea, vaan että erilaisilla ihmisillä on yhtäläinen mahdollisuus päästä erilaisiin tehtäviin. Mielestämme tämä hallitus on elävä esimerkki mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumisesta, varsinkin kun katsoo taaksepäin edellisiä hallituksia.

Katsontakantaan viittaaminen on absurdia, sillä muutaman naisen heittäminen ulos ja miehen tuominen sisään ei realistisesti toisi näkemyksiin hirveästi eroja.

Lisäksi useimmilla ihmisillä on kyky kuunnella ja ottaa huomioon muidenkin ihmisten näkemyksiä, joten lienee turhaa huolehtia.

Nähdessämme Pohjanmaan Kokoomusnaisten mielipidekirjoituksen koimme päällimmäisenä äärimmäistä pettymystä. On todella surullista nähdä naisjärjestön kritisoivan uutta hallitusta, koska siinä on ”liikaa naisia”.

Tämä kannanotto tuntui mielestämme tulevan 1950-luvulta, eikä tällainen ajattelu ollenkaan edistä nyky-yhteiskuntaa tai tuo keskusteluun mitään oleellista.

Rengon sanoin: että joo.

Ville Koivisto

Lili Tyynismaa

Vaasa

Pohjanmaan Kokoomusnaisten tulisi ottaa omasta neuvostaan vaarin. Tänä päivänä ei ole oikein kyseenalaistaa kenenkään pätevyyttä sukupuolen tai minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Kommentoi