Lukijoilta: Matkalle onnellisten kaupungiksi

Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi jo kolmannen kerran. Vaasassa on pantu tavoitteeksi, että täällä voisivat asua maailman onnellisimmat ihmiset. Mutta onni ei ole lahja. Se on niin arvokas asia, ettei sitä voi jättää pelkästään virkamiesten varaan.

Ensi keväänä, huhtikuun 18. päivänä, vaasalaiset voivat valita edustajansa rakentamaan maailman onnellisimpien ihmisten kaupunkia. Valtuustosalissa on tuolit vapaana tätä varten, ja yksi niistä voi olla sinua varten.

Tyhjästä uudet valtuutetut eivät tietenkään aloita. Vaasa on ollut kaupunki jo yli neljäsataa vuotta. Hallintoa ja organisaatiota on uudistettu, eikä loppua näy. Uudet valtuutetut ovat todennäköisesti niitä, jotka tekevät lopulliset päätökset sosiaali- ja terveysasioiden siirtämisestä maakunnalle. Maakunnan vastuulle siirtyy myös palo- ja pelastustoimi. Samalla he siirtävät ison joukon kaupungin työntekijöitä ja kaupungin rahoja maakunnan puolelle.

Kaupungin budjettikirja vuodelle 2022 tulee olemaan aivan toisen näköinen kuin se, jonka mukaan valtuutetut aloittavat nelivuotiskautensa 2021.

Vaasan kokoinen kaupunki, vanhan läänin pääkaupungin perua, tarjoaa erilaisia palveluja myös muille kuin omille veronmaksajilleen. Sille jää toki runsain määrin lakisääteistäkin tehtävää: lasten päivähoito ja koulutusasiat, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, vesi-, energia- ja ympäristöasiat, jätehuolto, ym.

Valtuutettujen vallassa on päättää, miten pakolliset asiat järjestetään, mennäänkö minimitasolla vai nostetaanko rimaa. Valtuusto voi vielä päättää järjestää yhtä ja toista tarpeellista asukkaiden onnellisen elämän edistämiseksi, jos vain rahaa on.

Vaasassakin vasemmistoliitto tekee työtä kaikille oikeudenmukaisen Suomen puolesta. Rakennamme kaupunkia, jossa jokainen lapsi saa mahdollisuuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja jatko-opintoihin, jokainen pääsee lääkäriin nopeasti ja jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus kohtuuhintaiseen kotiin. Vaasassakaan kenenkään ei pidä jäädä yksin.

Haluamme, että Vaasa on ekologisesti ja ilmastollisesti kestävä. Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa oleva tehtävä.

Vaasa menestyy parhaiten, kun jokaisella työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta.

Tietä onnellisten vaasalaisten kaupungiksi ei ole viitoitettu valmiiksi. Monessa risteyksessä joudutaan miettimään suuntaa ja matkanopeutta.

Jorma Katajamäki

puheenjohtaja

Arne Mäenpää

sihteeri

Vasemmistoliiton Vaasan kunnallisjärjestö ry.

Kommentoi