Lukijoilta: Matti Järviharju on väärässä

Kauhajoen kaupunginvaltuusto käsitteli 28.6.2021 pitämässään kokouksessa hallintosääntömuutoksia. Matti Järviharju väitti mielipidekirjoituksessaan, että toimin kokouksen puheenjohtajana lainvastaisesti, kun otin valtuutettu Raija Kuusiston (sdp) esityksen hallituksen ja lautakuntien jäsenmäärän korottamisesta yhdeksästä kymmeneen käsittelyyn.

Matti Järviharju on väärässä. Valtuutetulla oli oikeus tehdä esityksiä hallintosääntöön, kun sen käsittely on valtuustossa menossa. Hallituksen esityksestä poikkeaviin kantoihin ei edellytetä valtuuston yksimielisyyttä vaan esitys ratkaistaan tarvittaessa äänestämällä. Kuusiston esitys jäi toteutumatta äänin 20–15.

Todettakoon, että kannatin Kuusiston esitystä perustellen sitä edunvalvonnan näkökulmasta, koska SDP on suuri valtakunnallinen puolue ja sillä on vaikutusvaltaa asioiden edistymiseen. Mainitsin esimerkkinä kaupunkimme kaksi tärkeää tiehanketta, joiden edistymiseen on myös SDP:llä vaikutusvaltaa.

On täysin Järviharjun mielikuvituksen tuotetta, että hankkeet jäisivät toteutumatta ellei SDP:llä ole edustusta kaupunginhallituksessa.

Kunnallisessa päätöksenteossa saadaan parhaita tuloksia aikaan silloin, kun eri puolueet saavat edustuksen toimielimiin, jotka osin päättävät ja valmistelevat asioita valtuuston päätettäväksi. Valtuustosaliin ei ole tarpeellista rakentaa oppositiota, vaan on parempi pyrkiä pitämään kaikki mukana.

Lasse Hautala

Kauhajoen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kommentoi