Lukijoilta: Matti Salomäki olisi viisas valinta piispaksi

Evankelis-luterilaisessa kirkossa piispa toimii hiippakuntansa johtajana ja ennen muuta hengellisenä johtajana. Matti Salomäki ammentaa voimansa uskosta Kristukseen ja Raamatussa kerrotusta evankeliumista. Hän on vahvasti kirkkomme tunnustukseen sitoutunut piispaehdokas ja sellaista piispaa Lapuan hiippakunta ja kirkkomme juuri nyt, muutosten aikana, tarvitsee.

Piispalle on välttämätöntä, että hänellä on vahva kokemus ja osaaminen seurakuntaelämästä, johtamisesta ja kirkon hallinnosta. Matti on toiminut lähes 30 vuotta pappina, vuosia tuomiorovastina, tuomiokapitulissa piispan varamiehenä ja kirkolliskokouksen jäsenenä. Tällä kokemuksella hän osaa johtaa viisaasti hiippakuntaa.

Salomäki tuntee myös hyvin kirkon herätysliikkeet ja suhtautuu niihin myötämielisesti. Hänen juurensa on herännäisyydessä, mutta hän tuntee myös muiden herätysliikkeiden ajattelun ja omaa hyvät suhteet muihin kirkkokuntiin ja kristillisiin seurakuntiin ja haluaa vaalia yhteyttä eri kirkkokuntien ja seurakuntien välillä.

Matille naisten pappeus on kirkon yhteisenä käytäntönä sovittu asia. Hän haluaa olla tukemassa kaikkia Lapuan hiippakunnan pappeja tasapuolisesti. Matti pitää myös tärkeänä seurakunnan läsnäoloa ihmisten arjessa ja juhlassa. Vallitsevaa kirkon kantaa avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona Matti pitää hyvänä.

Matti Salomäen ihanteena on paikallisseurakunta, jossa jäsenet tukevat toisiaan, lukevat Raamattuaan ja soveltavat sen sanomaa elävällä tavalla toimintaan joko yksittäisinä jäseninä tai järjestöjensä kanssa yhteistä seurakuntaa rakentaen.

Matti on hyvä kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja ottaa ne myös huomioon toimintaa kehitettäessä. Hän on luotettava, viisas ja ennen kaikkea sanansa mittainen mies. Hän tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa ja on helposti lähestyttävä. Työtoverit ovat huomanneet hänen säilyttävän malttinsa vaikeissakin tilanteissa ja ottavan sovittelevan roolin ristiriidoissa.

Matti on rauhan mies ja hänestä on helppo pitää. Matilla on myös erityistä sisua ja kestävyyttä. Se on tullut esille niin työssä kuin vapaa-aikana. Hän on juossut 15 maratonia ja osallistunut kestävyyttä vaativiin muihinkin kilpailuihin. Näillä kaikilla hyvillä ominaisuuksilla ja kokemuksella varustettu pappi on mielestämme mitä parhain valinta Lapuan hiippakunnan uudeksi piispaksi.

Esa Perttu

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuuston jäsen

Seinäjoki

Kari Lähdesmäki

nuorisotyön johtaja el., Lapua

Jussi Juurakko

kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen, Seinäjoki

Ulla Latomäki

pastori el., Lapua

Kommentoi