Lukijoilta: Meillä on keinoja työllisyyden parantamiseen

Marinin hallituksen tärkein tavoite on saada aikaan 60 000 uutta työllistä ja nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin. Tavoite on kunnianhimoinen ja välttämätön, jotta parannukset ihmisten toimeentuloon ja palveluihin voidaan turvata.

Työllisyyteen pyrittäessä on tärkeää tuntea myös työttömyyden syyt. Usein kuulee syyllistettävän työttömiä eri tavoin tilanteestaan, vaikka tosiasiassa syyt löytyvät järjestelmästä. Yleisimpiä syitä työmahdollisuuksien puutteen ohella ovat ihmisen terveydentilan ja toimintakyvyn ongelmat sekä puutteet koulutuksessa ja osaamisessa. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan ongelmien ytimessä ei ole työttömien motivaatio.

Myöskään työttömyysturvan liian hyvä taso ei nouse tutkimuksissa esiin eikä työttömyysturvaan heikentämällä ole osoitettu Suomessa työllisyysvaikutuksia.

Työttömien terveys- ja toimintakyvyn parantamisessa tärkeäksi työllistämiskeinoksi nousee hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen onnistuminen ja erityisesti kuntoutuksen vahvistaminen. Työttömille erityisesti kohdennettuja palveluita ollaan kokoamassa yhteen, jotta jokaista ihmistä pystytään auttamaan yhä yksilöllisemmin, jolloin apu on tehokkainta. Tämän vuoksi myös työllisyyspalveluiden henkilöstöä lisätään. Hallitus käynnistää myös erilaisia työllisyyskokeiluja, joissa kunnille annetaan entistä suurempi vastuu ihmisten työllisyyspalveluista. Tällaisesta toiminnasta on hyviä kokemuksia mm. Tampereelta ja Vantaalta.

Tehokkain tapa parantaa työllisyyttä on koulutus. Koulutuksen resursseja lisätäänkin kaikilla koulutusasteilla. Samalla erityisesti työttömille suunnattua muunto- ja täydennyskoulutusta lisätään.

Aikuiskoulutuksen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään ja myös sosiaaliturvan on tuettava paremmin opiskelua.

Alkuvuodesta käynnistyy laaja työ sosiaaliturvan uudistamiseksi. Sosiaaliturvaa yksinkertaistamalla ja byrokratialoukkuja vähentämällä pystytään helpottamaan ihmisten mahdollisuuksia ottaa erityisesti lyhyitä työjaksoja vastaan.

Periaatteena on, että sosiaaliturva ei koskaan saa estää työllistymistä ja työn teosta on aina jäätävä enemmän rahaa käteen kuin kotona olemisesta.

Työllisyyttä edistetään myös kasvavilla tutkimus- ja kehityspanostuksilla, joiden varaan Suomen korkea työllisyys ja korkean jalostusarvon vienti on aiemmin rakentunut. Hallitusohjelman mukaisesti vahvistetaan myös alueellista elinvoimaa kuntien, maakuntien ja valtionhallinnosta yhteistyönä.

Tavoitteena on älykäs erikoistuminen ja Vaasan mallin kaltainen fiksu yhteistyö kuntien, korkeakoulujen ja muiden oppilaitostensa sekä elinkeinoelämään välillä. Myös tie- ja raidehankkeilla on rakennusaikaisia työllisyysvaikutuksia, mutta hallituksen tavoitteeseen lasketaan mukaan vain pysyvät työpaikat.

Matias Mäkynen (sd.)

kansanedustaja

Vaasa

Kommentoi