Lukijoilta: Merenkulun säännöt selviksi rekisteröityjen veneiden kuljettajille

Tätä puoltaa Turun eteläpuolella sattunut traaginen veneilyonnettomuus. Tämä vaje voidaan täyttää vaan veneilyn ajoon oikeuttavilla kursseilla saadun tutkinnon avulla.

Tutkinnot voidaan järjestää työväen- taikka kansalaisopistoissa merenkulun kursseilla.

Jos veneessä on ajan tasalla olevan henkilön tähystys ja veneen hallintaan oikeuttavan henkilön valvonta, tällaiset onnettomuudet voidaan välttää. Nyt tällaista ei varmastikaan ollut sillä toiseen alukseen törmänneellä veneen kuljettajalla, joka olisi ollut väistämisvelvollinen toiseen alukseen nähden.

Käsitykseni mukaan tämä suurempi alus oli kytkettynä autopilottiohjaukseen ja alus piti suuntansa ja vauhtinsa muuttumattomana ilman asianmukaista valvontaa, eli ”tähystystä”. Seuraukset tälle asianmukaiselle veneen kulun valvonnalle olivat puutteelliset ja kohtalokkaat.

Mitä hallaa tekisi veneajokortti saariston turismille, kuten kirjoittaa Henna Takatalo TS:ssa lukijoiden palstalla (9.8.)? Itse uskon, että se lisäisi saaristossa vierailevien turistien luottamusta myös vesiliikenteeseen ja vähentäisi pelkoja Turun saaristossa tapahtuneen kaltaisista onnettomuuksista.

Onhan kauppalaivoillakin aina saaristossa ns. ruorimies, joka huolehtii ohjauksesta sekä luotsi, mikäli sellaista käytetään, joka antaa ruorimiehelle ohjeen mitä kurssia ajetaan. Laivan vahtivuorossa on perämies, ja jos luotsi puuttuu, laivan päällikkö, joka viimekädessä huolehtii laivan ohjauksesta, kuten luotsi.

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku

Kommentoi