Lukijoilta: Merenkurkun kiinteä yhteys etenee

Merenkurkun neuvoston puolesta iloitsemme siitä, että keskustelua kiinteästä yhteydestä käydään myös tämän lehden palstoilla.

Viime syksyn aikana saimme useita yhteydenottoja kansainvälisiltä tahoilta.

Osalla näistä oli ajatuksia ja intressiä sekä kiinteän yhteyden rakentamiseen että rahoittamiseen liittyen.

Päätimme yhdessä Ruotsin Blå Vägen -yhdistyksen kanssa Interreg Botnia-Atlantica rahoituksen voimin käynnistää kahdesta osasta koostuvan hankkeen. Hankkeen tukijoihin kuuluvat Meridiam, Etgar AI Engineering sekä Green Carbon Recovery.

Ensinnäkin hankkeessa analysoidaan ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin eri toimijoiden esittämiä liiketoimintamalleja. Myös hankkeen sosioekonomisia että eri vaihtoehtoisten reittien ympäristövaikutuksia arvioidaan alustavasti.

Tavoitteena on ensi syksyyn 2022 mennessä luoda suuntaviivoja ja eräänlaisia päätöksenteko-ohjeita sille, miten tätä valtioiden rajat ylittävää ja strategisesti erittäin merkittävää kiinteää yhteyttä tehokkaimmin jatkossa edistetään.

Puhumme kiinteästä yhteydestä siksi, että kokonaisuuteen voi hyvinkin liittyä myös tunneliosuuksia, kuten kaupunkineuvos Heikki Kouhi aivan oikein totesi.

Laivahankkeen toteuttamiseen meni kymmenisen vuotta. Jotta kiinteä yhteys 2030-luvulla toteutuisi, on jo nyt tehtävä fokusoidusti työtä.

Joakim Strand

hallituksen puheenjohtaja

Merenkurkun neuvosto EAYY

Kommentoi