Lukijoilta: Merenkurkun maayhteyden näkökulmia

Toimittaja Johanna Jurkka esitti I-P:ssä 17.10. ”näkökulmaa” Merenkurkun kiinteästä maayhteydestä. Hyvä, että asiasta keskustellaan mahdollisimman paljon eri piireissä. Hienoa olisi, jos asiasta ei puhuttaisi vain ”juupas–eipäs” -tasolla, vaan pohdittaisiin todella eri näkökulmia, kuten Johanna Jurkka teki.

Olen ollut asiasta kiinnostunut vuosikymmenet ja pitänyt sitä esillä useilla eri foorumeilla. Samoin olen tutustunut lähes kaikkiin asiasta tehtyihin selvityksiin. Perusteellisin niistä on Merenkurkun neuvoston vuonna 2000 teettämä selvitys, minkä tekivät insinööritoimistot Oy Talentek Ab ja Infraplan Ab Tielaitoksen Vaasan piirin kanssa.

Selvityksessä oli tunneliratkaisuilla penkereitten ja siltojen lisäksi iso merkitys. Tunneliosuuksilla ratkaistaisiin ympäristöongelmia, laivaliikenne ongelmia, veden laatuongelmia ja ankarien talviolosuhteitten ongelmia. Tunnelirakentamisen todettiin olevan myös siltojen tekoa halvempaa. Syntyvät louhintamassa helpottaisivat muuta rakentamista.

Ihmettelen, miksi tänään puhutaan vain sillasta?

Tehty suunnitelma löytyy varmaan vielä muistakin kuin minun arkistostani, esimerkiksi Merenkurkun neuvostolta. Kaikkien asiasta kiinnostuneiden olisi hyvä tutustua siihen. Se toisi varmasti keskusteluun uusia näkökulmia.

Heikki Kouhi

kaupunkineuvos

Vaasa

Kommentoi