Lukijoilta: Messualan kriisi ja hallituksen toimet

Hallitus otti käyttöön valmiuslain nojalla rajoitustoimet, ja kaikki yli 10 hengen yleisötapahtumat ja siten koko messualan elinkeinotoiminta kiellettiin lakisääteisesti 13.3.2020 alkaen. Elinkeinotoiminnan kieltäminen ja rajoitustoimet koskevat suoraan messu- ja tapahtuma-alan yrityksiä ja työntekijöitä.

Hallitus ei ole edelleenkään pystynyt määrittämään, milloin yli 500 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja, eli messualan elinkeinotoiminnan uudelleenkäynnistymiselle ei ole aikarajaa, mahdollisesti on menetetty koko loppuvuosi.

Messuala on Suomen elinkeinoista rankimmin ja eniten kärsinyt toimiala. Messurakennusyritysten ja messujärjestäjien liikevaihto on romahtanut 100 prosentta ja alan myynti on ollut nolla euroa maaliskuun puolivälistä lähtien. Rajoitustoimet ovat aiheuttaneet alan toiminnan täydellisen pysähtymisen, töiden totaalisen loppumisen, koko tilauskannan peruuntumisen, liikevaihdon romahtamisen, kassakriisin ja maksukyvyn loppumisen myös terveellä yrityksellä. Kiinteät kulut ja henkilöstökulut sen sijaan säilyvät, ja näiden velvoitteiden hoitamiseen tarvitaan rahaa.

Messuala tarvitsee välittömästi suoraa tukea. Ala on merkittävä työllistäjä, tilanne runnoo satoja messualan yrityksiä, ja koskettaa tuhansia työntekijöitä.

Ala koostuu messurakennusyritysten, messujärjestäjien ja messuhallien lisäksi suunnittelijoista, graafisen alan suunnittelijoista, AV-tekniikan yrityksistä, trussi- ja valotekniikan yrityksistä, paino- ja tulostusalan yrityksistä, kalustevuokraamoista, tapahtumajärjestäjistä, markkinointi-, mainos- ja viestintätoimistoista, logistiikkayrityksistä. Ala on voimakkaasti verkostoitunut, ja työllistää lisäksi satoja yksinyrittäjiä ja freelancereita.

Hallitus on onnistunut koronaepidemian leviämisen hidastamisessa odotuksiakin paremmin. Sen sijaan hallitus on pahoin epäonnistunut elinkeinoelämän tukemisessa ja yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimisesta. Hallitus ja eduskunta ovat keskittyneet valmistelemaan tukia vain yhdelle pelkästään sisämarkkinoita palvelevalle toimialalle.

Messuilla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys koko elinkeinoelämälle. Messuala on avaintekijä kansainvälisessä kaupassa ja vienninedistämisessä. Osalle messualan toimijoista vientiosastot ovat jopa 80 prosenttia liikevaihdosta. Ala palvelee koko Suomen yrityskenttää viemällä asiakkaidensa tuotteet ja brändin esille kansainvälisille messuareenoille. Messuilla tehdään merkittävästi sopimuksia ja suoraa kauppaa eri yritysten välillä.

Nyt hallitus on maksattamassa kovaa hintaa epidemiakriisin hoidosta messualan yrityksillä. Vuosikymmenten työ, kansainväliset verkostot ja kontaktit, viennin osaaminen on tuhoutumassa. Messuala on jätetty selviämään kriisistä täysin yksin ja omin voimin. On sanomattakin selvää, että ala ei selviä kriisistä ilman välitöntä suoraa tukea. Suomella ei ole varaa menettää kilpailukykyään ja vientiosaamista antamalla merkittävän vientialan ja koko maan elinkeinoelämää palvelevan toimialan hiipua.

Hallitus on kovilla päätöksillään vienyt kaikki toimintaedellytykset messualan yrityksiltä ilman kompensaatioita. Toteutuuko rajoitustoimissa ja elinkeinotoiminnan lakisääteisessä estämisessä ilman kompensaatiota oikeusvaltion periaatteet?

Hallituksen puutteelliset toimet yrityskentän tukemisessa tulevat aiheuttamaan lisäksi lukuisia henkilökohtaisia tragedioita työttömyyden ja konkurssien seurauksena, joka tulee maksamaan yhteiskunnalle paljon lähivuosien aikana.

Satu Kotisalo

toimitusjohtaja

Brändipuu, Kurikka

Kommentoi