Lukijoilta: Metsä ei odota

Metsänhoidossa tulosta niin metsänomistajalle kuin yhteiskunnalle ja ympäristölle tuottaa pitkäjänteinen ja oikea-aikainen työ, jota ei maailmantalous tai globaalit pandemiat voi siirtää.

Viime kesänä oli hyvin otolliset olosuhteet kasvien kasvulle, siis myös puille. Tämä näkyy esimerkiksi nuorten kuusikoiden latvuksissa, joihin viime kesän aikana on kasvanut varsin komea vuosikasvain. Metsät eivät ole jääneet odottamaan pandemian ohimenoa tai parempia talousennusteita – ne kasvavat ja tarvitsevat hoitoa.

Metsänomistajan kannattaa pitää metsiensä puusto jatkuvasti kasvukykyisenä. Metsän kasvun ja hiilensidonnan kannalta puukaupassa on tärkeämpää hakkuiden ajoittaminen metsän tarpeiden näkökulmasta oikeisiin ajankohtiin kuin pienet puun hinnan vaihtelut markkinan mukaan.

Korona-ajasta huolimatta metsät tarvitsevat hoitoa. Poikkeusaikanakaan metsänomistajien ei tule olla huolissaan metsäammattilaisten avun saatavuudesta, sillä puukaupassa ja metsänhoidossa on tarjolla turvallista palvelua.

Metsien rooli on korostunut kuluvan vuoden aikana entisestään myös hyvinvoinnin lähteenä, samalla kun esimerkiksi liikkumista ja keskinäisiä kanssakäymisiä on rajoitettu.

Virkistyskäytön sekä mielen ja kehon hyvinvoinnin lisäksi metsät ovat monille elinkeino ja tulonlähde, jotka eivät ole itsestään selviä asioita tässä maailman ajassa. Aktiivinen metsätalous ja metsän virkistyskäyttö eivät sulje pois toisiaan, vaan metsien monikäyttö on mahdollista.

Suomessa metsätalous tuottaa työtä kymmenille tuhansille ihmisille ja arvonlisää koko yhteiskuntaan, esimerkiksi jokaisen puutavara-auton kyydissä kulkee lähes tuhat euroa verotuloja. Tehtailla tarvitaan koko ajan puuta biopohjaisten, kierrätettävien tuotteiden valmistamiseen.

Matkalla kohti fossiileista riippumatonta tulevaisuutta tarvitsemme toimivia puumarkkinoita ja aktiivista metsien hoitoa, sillä suurin osa metsäteollisuuden tarvitsemasta puusta ostetaan kotimaasta ja kaikkia puutavaralajeja tarvitaan.

Suomessa on valtava määrä hoitamattomia taimikoita ja nuoria, harventamattomia metsiä. Jotta niiden terve kasvu jatkuu, kaivataan hyvää ja tehokasta metsänhoitoa. Niiden avulla on mahdollista kasvattaa hiilensidontaa sekä laadukasta puuraaka-ainetta jokapäiväisiin tuotteisiimme unohtamatta talousmetsien luonnonhoitoa. Vain kestävästi kasvatetusta puusta hyödymme kaikki. Ei siis anneta metsien odottaa parempaa aikaa.

Janne Kiiliäinen

aluejohtaja, pohjoinen, UPM Metsä

Kommentoi