Lukijoilta: Mihin unohtui suuntamerkki?

Liikenneonnettomuuksien syiden tutkimuksissa on selvinnyt, että liikennemäärien lisääntyessä suuntamerkin näytön laiminlyönti kokonaan tai sen suorittaminen ns. viime tipassa on syynä moniin kolareihin. Moottoriajoneuvojen kuljettajilla on tällaisissa tilanteissa seurauksena mm. peräänajot.

Onnettomuuksien jälkiselvittelyissä on syntynyt monia riita-asioita siitä, onko suuntamerkkiä näytetty laisinkaan käännyttäessä risteyksessä tai kaistaa vaihdettaessa? Jos sivullisia, puolueettomia ei kolareilla ole, jää todellinen totuus useimmiten hämärän peittoon.

Liikennelaissa on selvät säännöt siitä, että suuntamerkkiä on näytettävä aina tarpeen vaatiessa. Tästä huolimatta aivan liian monet tienkäyttäjät lyövät laimin tärkeää ja pienen vaivan vaativan velvoitteen toteuttamista. Näin vaikka toimenpiteelle on suuri merkitys liikenteen parempaan sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Jokaisen ajokortin omistavan tulee tietää suuntamerkin näytön tärkeys eri tilanteissa. Tästä huolimatta jopa 80 prosenttia autoilijoista laittaa vilkun päälle aivan liian myöhäisessä vaiheessa, joustavaa ja turvallista liikennettä ajatellen.

Moni laiminlyö suuntamerkin näytön lähes kaikissa niissä tilanteissa, joissa sitä pitäisi käyttää.

Suuntamerkin näyttäminen on tärkeää turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takeena monissa muissakin tilanteissa. Kun merkkiä näytetään hyvissä ajoin esim. taajaman vilkkaassa risteyksessä, niin sivutieltä / kadulta päätielle ajovuoroaan odottava pääsee joustavasti aikomaansa suuntaan.

Kiertoliittymien läheisyyteen muodostuvat jonot aiheutuvat yksinomaan siitä, etteivät liittymästä poistuvat viitsi näyttää suuntamerkkiä. Kiertoliittymässä ajajalla on aina etuajo-oikeus eikä sinne uskalleta ajaa, jos autoja on jo siellä lähestymässä risteävällä väylällä odottavaa.

Autoilijoiden pitäisi huomata myös se, että polkupyörillä ja mopoilla liikkuvilla on omat oikeutensa liikenteessä. Autoilijan on ohitettava hitaammin liikkuva kaksipyöräinen turvallisesti. On otettava huomioon myös vastaantuleva liikenne.

Näin tekevät vain harvat nykyään.

Ennen kääntymistä tai kaistan vaihtoa suuntamerkkiä pitää näyttää myös polkupyöräilijän ja mopoilijan. Se tapahtuu kädellä.

Pentti Hautala

Töysä

Kommentoi