Lukijoilta: Mikrotutkinto: vuosisadan koulutusuudistus?

Euroopan komissio (Euroopan Unioni) on järjestänyt julkisen kuulemisen (Kerro mielipiteesi / Kom med synpunkter / Have your say) mikrotutkinnoista (Mikrotutkinnot: elinikäisen oppimisen ja työllistymismahdollisuuksien laajentaminen).

Mikä on mikrotutkinto?

Mikrotutkintoa voisi kuvailla tuloksena lyhyestä ja tehokkaasta koulutuksesta, jonka lopputuloksena on todistus.

Miten mikrotutkinnot sopisivat pohjalaisiin maakuntiin?

Ensimmäisenä esimerkkinä voi esittää mikrotutkinnon tärkeän vientimaan kielestä. Jonkin kielen tehokoulutusta voisi olla jossain maakunnassa esimerkiksi 3–4 vuoden välein, jolloin olisi mahdollista koota säännöllisesti opiskelijaryhmä jonkin kielen tehokoulutukseen. Toisena esimerkkinä voi esittää mikrotutkinnot tietotekniikan eri osa-alueille. Myös tietotekniikan osalta voisi olla säännöllisin väliajoin tehokoulutusta jossain maakunnassa.

Vain yhden ainoan henkilön tehokas kouluttaminen jollain osaamisen alueella on hyvin kallista esimerkiksi pienten yritysten kannalta.

Maakunnallisesti voisi koota yhteen eri sidosryhmien edustajia tehokoulutuksia varten, jolloin kustannukset eri sidosryhmille voisivat olla siedettäviä.

Oman arvion mukaan erilaisia mikrotutkintoja voisi olla kaikilla mahdollisilla koulutusasteilla.

Tietysti voi olla laajempaan perustutkintoon johtavaa koulutusta, mutta yksittäisen henkilön sitominen vain yhteen perustutkintoon ei tuota parasta tulosta. Laajan työkokemuksen perusteella on mahdollista arvioida tarvetta mikrotutkinnolle pelkän perustutkinnon lisäksi.

Lisäksi pitää huomioida opetushenkilöstön innostuminen mikrotutkintojen koulutukseen. Jos koulutettavana on laajan työkokemuksen omaavia henkilöitä, niin heidän kouluttamisensa on erilaista ja mielenkiintoista verrattuna suoraan peruskoulusta tai lukiosta tulleiden henkilöiden koulutukseen.

Julkisen kuulemisen viimeinen vastauspäivä on 13. heinäkuuta 2021. Kuulemisen tavoitteena on kerätä näkemyksiä suositukseen mikrotutkinnosta, mutta tavoitteena ei ole uusi lainsäädäntö.

Oikein läpivietynä suositus mikrotutkinnosta voisi olla vuosisadan koulutusuudistus.

Jukka Rannila

Jalasjärvi

Kommentoi