Lukijoilta: Miksei Metso-suojelua voida selvittää?

Me Lammassaaren mökkiläiset luovutimme Vaasan kaupungin edustajille helmikuussa lähes 300 henkilön allekirjoittaman kuntalaisaloitteen, jossa esitimme, että kaupunki ryhtyy viipymättä selvittämään Lammassaaren metsien Metso-suojelua vaihtoehtona hakkuille.

Samassa kuntalaisaloitteen luovutustilaisuudessa kaupungin edustaja lupasi mökkiläisille, että suojeluvaihtoehto selvitetään ELY-keskuksen kanssa.

Uudessa tapaamisessa toukokuussa mökkiläisten ja kaupungin välillä kävi kuitenkin ilmi, että mitään selvityksiä ei ole tehty, eikä aiotakaan tehdä. Mökkiläisten mielestä perustelut eivät olleet riittäviä.

ELY-keskus arvioi Metso-suojeluun haettavan alueen arvon ja siitä suojelulla saatavan korvauksen. Tarvittaessa arviointi käy nopeallakin aikataululla. Kävimme päivän varoitusajalla ELY-keskuksen arvioijan kanssa Lammassaaressa ja seurasimme, kun hän muutamassa tunnissa kävi läpi vastaavan kokoisen yksityisen alueen arvioidakseen siitä maksettavan korvauksen.

Kaupungin metsäpalstan vieressä on yksityisen omistama vanha metsä, joka arvioitiin Metson ykkössuojeluluokkaan ja on nyt suojeltu.

Lisäksi kolme muuta, yksityisen omistamaa aluetta Lammassaaressa on arvioitu ja Metso-prosessissa.

On siis hyvin todennäköistä, että myös kaupungin metsäpalstat olisivat suojelun arvoisia, mutta sitähän emme saa varmasti tietää ilman arviointia.

Etelä-Pohjanmaan ELY:n luonnonsuojelupäällikön Leena Rinkineva-Kantolan mukaan ”kaikille hyville suojelukohteille löytyy kyllä rahaa” (Pohjalainen 18.5.2019).

Suojelemalla Lammassaaren metsät Metso-ohjelman kautta kaupunki saisi niistä puuston arvioon perustuvan korvauksen, verottomana.

Kuntatekniikka ajaa nyt voimakkaasti maakauppavaihtoehtoa, jossa alueet myytäisiin mökkiläisille varsin kovaan hintaan. Mökkiläiset haluavat ensisijaisesti suojella metsän.

Emme voi tietää, olisiko suojelusta saatava korvaus kilpailukykyinen maakaupoista saatavan korvauksen kanssa jos asiaa ei selvitetä. ELY-keskuksen mukaan mitään yhteydenottoa ei kaupungin taholta ole heille tullut Lammassaarta koskien (Pohjalainen 18.5.2019).

Vetoamme kaupunginhallitukseen, että se päättää Lammassaaren kohtalosta kunnollisten, ELY-keskuksen kanssa tehtyjen selvitysten pohjalta. Emme näe mitään syytä, miksei suojeluvaihtoehto voisi olla samalla viivalla maakauppojen kanssa.

Hanna Möuts

Antti Mäkelä

Marc Svahn

Leif Paulamäki

Juhana Konttas

Vaasa

Kommentoi